{{getLanguage('VanBan_Code', 'Số ký hiệu', 'Code')}} {{getLanguage('VanBan_Public', 'Ban hành', 'Public')}} {{ getLanguage('VanBan_Description', 'Trích yếu', 'Description') }} {{getLanguage('VanBan_DepartmentPublic', 'Cơ quan ban hành', 'Department public')}}
345/UBND-TH 20/01/2021 V/v triển khai thực hiện và tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh, khóa IX UBND tỉnh
343/UBND-KT 20/01/2021 V/v tiếp nhận và phối hợp lắp đặt các trạm do mưa tự động phục vụ công tác phòng chống thiên tai UBND tỉnh
37/BC-UBND 20/01/2021 V/v báo cáo tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch nông thôn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
341/UBND-KGVX 20/01/2021 Về việc đồng ý triển khai chính thức Hệ thống thông tin báo cáo VNPT-LRIS UBND tỉnh
337/UBND-KT 20/01/2021 *V/v thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào tuyến QL.60 tại Km11+170 (P) thuộc địa phận xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
336/UBND-KT 20/01/2021 V/v một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
334/UBND-KT 20/01/2021 V/v tăng cường theo dõi, ứng phó kịp thời hạn mặn UBND tỉnh
126/QĐ-UBND 19/01/2021 V/v Quyết định khen thường thành tích tham dự các giải thể thao Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long, toàn quốc và quốc gia năm 2020 cho 02 tập thể, 02 đôi vận động viên và 16 cá nhân UBND tỉnh
125/QĐ-UBND 19/01/2021 V/v Quyết định phê duyệt giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm Trung tâm Đăng kiểm, Đào tạo, Sát hạch, Kiểm định và Tư vấn công trình giao thông chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Đăng kiểm và Dịch vụ giao thông UBND tỉnh
302/UBND-NC 19/01/2021 V/v tham mưu ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm, liên ngành năm 2021 UBND tỉnh
121/QĐ-UBND 19/01/2021 V/v Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo cho 28 cá nhân UBND tỉnh
120/QĐ-UBND 19/01/2021 V/v Quyết định tặng thường cờ thi đua của tỉnh năm học 2019-2020 cho 24 tập thể UBND tỉnh
313/KH-UBND 19/01/2021 V/v Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn công tác học tập kinh nghiệm của tỉnh Bạc Liêu (Kế hoạch này thay cho Giấy mời) UBND tỉnh
119/QĐ-UBND 19/01/2021 V/v Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 896 (Giai đoạn 2013-2020) cho 06 tập thể và 09 cá nhân UBND tỉnh
311/KH-UBND 19/01/2021 V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 UBND tỉnh