{{getLanguage('VanBan_Code', 'Số ký hiệu', 'Code')}} {{getLanguage('VanBan_Public', 'Ban hành', 'Public')}} {{ getLanguage('VanBan_Description', 'Trích yếu', 'Description') }} {{getLanguage('VanBan_DepartmentPublic', 'Cơ quan ban hành', 'Department public')}}
796/QĐ-UBND 12/04/2021 V/v Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Tri - tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
786/QĐ-UBND 12/04/2021 V/v Quyết định thu hồi đất của công ty CP Công trình đô thị Bến Tre và giao đất cho UBND Thành phố Bến Tre quản lý theo quy định UBND tỉnh
784/QĐ-UBND 12/04/2021 V/v Quyết định xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 525 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân UBND tỉnh
791/QĐ-UBND 12/04/2021 Vv Quyết định tặng bằng khen thành tích vận động, vật chất và phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Bến Tre năm 2020 cho 01 tập thể và 05 cá nhân UBND tỉnh
795/QĐ-UBND 12/04/2021 V/v khen thưởng thành tích tổng kết năm 2020 cho 64 tập thể UBND tỉnh
785/QĐ-UBND 12/04/2021 V/v Quyết định thu hồi và giao đất cho Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Mỏ Cày Bắc quản lý sử dụng theo quy định diện tích 7.545,3 m2 UBND tỉnh
1947/UBND-KT 12/04/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ của Công ty TNHH MTV Nexif Energy Bến Tre UBND tỉnh
1949/UBND-KSTT 12/04/2021 V/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế VP UBND tỉnh Bến Tre
797/QĐ-UBND 12/04/2021 V/v Quyết định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Giồng Trôm - tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
792/QĐ-UBND 12/04/2021 Vv Quyết định tặng bằng khen thành tích vận động, ủng hộ vật chất và phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội và xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc (01 tập thể; 09 cá nhân) UBND tỉnh
53/TB-UBND 12/04/2021 V/v Thông báo Ý kiến kết luận của bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông UBND tỉnh
51/TB-UBND 12/04/2021 V/v Thông báo ý kiến kết luận chỉ đạo của Ông Nguyễn Minh Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực tại Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2016 - 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 - 2030 tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
1938/UBND-KT 12/04/2021 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội LMHTX Việt Nam lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2020-2025 UBND Tỉnh Bến Tre
565/VPUBND-KT 12/04/2021 V/v truyền đạt ý kiến của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 05/4/2021 VP UBND tỉnh Bến Tre
794/QĐ-UBND 12/04/2021 V/v tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh tổng kết năm 2020 cho 67 tập thể UBND Tỉnh Bến Tre