Sign In
Untitled 1
{{getLanguage('VanBan_Code', 'Số ký hiệu', 'Code')}} {{getLanguage('VanBan_Public', 'Ban hành', 'Public')}} {{ getLanguage('VanBan_Description', 'Trích yếu', 'Description') }} {{getLanguage('VanBan_DepartmentPublic', 'Cơ quan ban hành', 'Department public')}}
1877/KH-STNMT 07/06/2021 Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
19/2021/QĐ-UBND 04/06/2021 V/v Quyết định bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
18/2021/QĐ-UBND 03/06/2021 V/v Quyết định ban hành Quy định về giải thưởng môi trường tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
1768/KH-STNMT 01/06/2021 Phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre Sở Tài nguyên và Môi trường
17/2021/QĐ-UBND 26/05/2021 V/v Quyết định quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địạ bàn tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
1596/KH-STNMT 20/05/2021 Phổ biến kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre Sở Tài nguyên và Môi trường
532/QĐ-STNMT 19/05/2021 Quy trình vận hành 20 trạm quan trắc dự báo và giám sát chất lượng nước tự động (Hoạt động quan trắc nước mặt của trạm quan trắc tự động cố định liên tục) Sở Tài nguyên và Môi trường
16/2021/QĐ-UBND 14/05/2021 V/v Quyết định bãi bỏ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch không bị nhiễm mặn trong thời gian hạn mặn UBND Tỉnh Bến Tre
1442/BC-STNMT 12/05/2021 Kết quả quan trắc chất lượng nước bên trong các cống, đập ngăn mặn tại khu vực lấy nước của Nhà máy nước Sơn Đông và An Hiệp (Đợt 2) Sở Tài nguyên và Môi trường
15/2021/QĐ-UBND 05/05/2021 V/v Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thang điểm và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. UBND Tỉnh Bến Tre
14/2021/QĐ-UBND 05/05/2021 V/v Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
01/2021/TT-BTNMT 12/04/2021 Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ tài nguyên và Môi trường
960/KH-STNMT 02/04/2021 Tổ chức phát động thi đua thực hiện “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”giai đoạn 2021 - 2025 Sở Tài nguyên và Môi trường
12/2021/QĐ-UBND 29/03/2021 V/v Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
11/2021/QĐ-UBND 25/03/2021 V/v Quyết định ban hành quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:3835d39f-ebcf-2076-53fd-e4df59f20e37