Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
33/2020/QĐ-UBND18/08/2020Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhQuy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
31/2020/QĐ-UBND07/08/2020Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của UBND tỉnhVề việc quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
30/2020/QĐ-UBND07/08/2020Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của UBND tỉnhBan hành Quy định bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
29/2020/QĐ-UBND06/08/2020Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v quy định giá tiêu thụ nước sạch của công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Trường LongQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
29/2020/QĐ-UBND06/08/2020Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnhV/v quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Xây dựng Trường LongQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1817/QĐ-UBND30/07/2020Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 18 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện và gia đình thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TrePhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 18 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện và gia đình thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1782/QĐ-UBND28/07/2020Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Thư viện, Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến TrePhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Thư viện, Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
28/2020/QĐ-UBND21/07/2020Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 21/07/2020 của UBND tỉnhV/v bãi bỏ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
27/2020/QĐ-UBND03/06/2020Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 03/06/2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
26/2020/QĐ-UBND25/05/2020Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 25/05/2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
25/2020/QĐ-UBND15/05/2020Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
24/2020/QĐ-UBND11/05/2020Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
23/2020/QĐ-UBND08/05/2020Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnhV/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
22/2020/QĐ-UBND07/05/2020Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
20/2020/QĐ-UBND06/05/2020Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnhBan hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
20/2020/QĐ-UBND06/05/2020Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
19/2020/QĐ-UBND04/05/2020Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
18/2020/QĐ-UBND29/04/2020Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnhV/v quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ xã, phường, thị trấn theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
16/2020/QĐ-UBND28/04/2020Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định về nhân viên khuyến nông xã trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
17/2020/QĐ-UBND28/04/2020Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnhVề việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
15/2020/QĐ-UBND27/04/2020Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND tỉnhV/v ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
15/2020/QĐ-TTg24/04/2020Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.Quyết địnhChính Phủ
14/2020/QĐ-UBND14/04/2020Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
42/NQ-CP09/04/2020Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19Quyết địnhChính Phủ
13/2020/QĐ-UBND09/04/2020Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 09/04/2020 của UBND tỉnhVề việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
12/2020/QĐ-UBND08/04/2020Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh(VP) V/v ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng, Trang thông tin điện tử các cấp; Bản tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
330/QĐ-UBND21/02/2020Quyết định 330/QĐ-UBND về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bến TrePhương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
02/2020/QĐ-UBND20/01/2020Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnhV/v ban hành đơn giá địch vụ do đạc trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
29/2019/QĐ-UBND14/08/2019Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnhV/v quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
26/2019/QĐ-UBND 05/07/2019Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnhV/v quy định giá tiêu thụ nước sạch Thủy cục tại Cảng cá Thạnh Phú Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:2314869f-5c3a-e002-333a-3a275393f559
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre