Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
23/2019/NQ-HĐND06/12/2019Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025.Nghị quyếtHội đồng nhân dân tỉnh
16/2019/NQ-HĐND11/07/2019Nghị Quyết số 17/2019/NQ-HĐNDNghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2019 huyện Ba TriNghị quyếtHội đồng nhân dân huyện Ba Tri
12/2019/NQ-HĐND03/07/2019Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuy định một số chính sách hỗ trợ kinh phí khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến TreNghị quyếtHội đồng nhân dân tỉnh
02/2017/NQ-HĐND24/10/2017Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn cân đối ngân sách địa phương và nguồn sử dụng đất huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
01/2017/NQ-HĐND24/10/2017Nghị quyết về định mức hỗ trợ vốn ngân sách huyện để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020về định mức hỗ trợ vốn ngân sách huyện để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện Chợ Lách giai đoạn 2016-2020Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
103/NQ-CP06/10/2017Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08Nghị quyếtChính Phủ
08-NQ/TW16/01/2017Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọnPhát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọnNghị quyếtBan Chấp hành Trung ương
03/2016/NQ-HĐND29/07/2016Nghị Quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030)1. Phạm vi và ranh giới lập quy hoạch: - Phạm vi nghiên cứu: đồ án được nghiên cứu trên cơ sở bao gồm ranh giới hành chính xã Quới Sơn và xã Giao Long. - Ranh giới quy hoạch đô thị: vị trí quy hoạch nằm tại khu vực giao nhau của ĐT.883 và đường Lộ Chùa. Ranh giới phạm vi cụ thể như sau: + Phía Bắc: phát triển một phần diện tích qua đường tỉnh dự kiến 07 (ĐT.DK.07) khoảng 50 m; + Phía Nam: giáp ĐT.883; + Phía Đông: phát triển một phần diện tích gần ranh giới hành chính xã Giao Long; + Phía Tây: phát triển một phần diện tích giáp ranh đường xã 01 (ĐX.01). 2. Tính chất đô thị: Đô thị Giao Long là đô thị loại V thuộc huyện, là đô thị mới của huyện Châu Thành, là đô thị dịch vụ - công nghiệp, có tính chất trung tâm tổng hợp khu vực phía Đông huyện Châu Thành. Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
04/2016/NQ-HĐND29/07/2016 Nghị Quyết về việc thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025Huy vận động nhiều nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển bền vững, toàn diện và cơ bản trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của huyện với tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc địa phương, cạnh tranh được trong khu vực; chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
02/2016/NQ-HĐND29/07/2016Nghị Quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của huyện không thay đổi 32 tỷ 500 triệu đồng; điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình thuộc nguồn vốn phân cấp cho huyện và nguồn vốn sự nghiệp kinh tế Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
01/2016/NQ-HĐND29/07/2016Nghị Quyết về một số giải pháp trọng tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016Hội đồng nhân dân huyện thống nhất với nhận định đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 của Uỷ ban nhân dân huyện.Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
18/2016/NQ-HĐND29/07/2016Nghị quyếtNghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2020 về việc đổi tên cầu Tư Trữ xã Hưng Lễ thành cầu Hiệp Hưng 2Nghị quyếtHội đồng nhân dân tỉnh
35/NQ-CP16/05/2016Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020Nghị quyếtChính Phủ
15/2015/NQ-HĐND04/12/2015Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2016Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre Khoá VIII - Kỳ họp thứ 16Nghị quyếtHội đồng nhân dân tỉnh
07/2015/NQ-HĐND 22/07/2015Nghị quyết về việc thông qua phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030)Phương án quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian quy hoạch chung xây dựng đô thị Trung tâm xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (giai đoạn đến năm 2030).Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
01/2015/NQ-HĐND22/07/2015Nghị quyết về bổ sung một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015.Một số biện pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2015. Nghị quyếtHội đồng nhân dân huyện
06/2014/NQ-HĐND15/12/2014NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2014/NQ-HĐND VỀ DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN CHỢ LÁCH NĂM 2015DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN CHỢ LÁCH NĂM 2015Nghị quyếtUBND Huyện Chợ Lách
07/2014/NQ-HĐND 15/12/2014NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2014/NQ-HĐND VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2015Nghị quyếtUBND Huyện Chợ Lách
05/2014/NQ-HĐND15/12/2014NGHỊ QUYẾT SỐ 05/2014/NQ-HĐND VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2015KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2015Nghị quyếtUBND Huyện Chợ Lách
14/NQ-HĐND08/12/2014Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2014Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015Nghị quyếtUBND Tỉnh Bến Tre
92/NQ-CP08/12/2014Nghị quyết về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mớiĐẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mớiNghị quyếtChính Phủ
16/2012/NQ-HĐND13/07/2012Nghị quyết về chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015Nghị quyết về chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015Nghị quyếtHội đồng nhân dân tỉnh
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:8caa7b9f-5c5f-e002-333a-3a0cb52d77c0
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre