Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
24/2020/QĐ-UBND11/05/2020Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
23/2020/QĐ-UBND08/05/2020Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnhV/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc,thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
22/2020/QĐ-UBND07/05/2020Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
21/2020/QĐ-UBND06/05/2020Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnhVề việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhBáo cáoUBND Tỉnh Bến Tre
14/2020/QĐ-UBND14/04/2020Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bãi bỏ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
13/2020/QĐ-UBND09/04/2020Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 09/04/2020 của UBND tỉnhVề việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hànhQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
12/2020/QĐ-UBND08/04/2020Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh(VP) V/v ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng tải trên Cổng, Trang thông tin điện tử các cấp; Bản tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và các tác phẩm được phát trên Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
11/2020/QĐ-UBND 24/03/2020Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
10/2020/QĐ-UBND23/03/2020Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhVề việc ban hành quy định về phân công phân cấp và phối hợp trong trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
09/2020/QĐ-UBND13/03/2020Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
07/2020/QĐ-UBND07/03/2020Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định ban hành danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
06/2020/QĐ-UBND05/03/2020Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
05/2020/QĐ-UBND04/03/2020Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhV/v sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
04/2020/QĐ-UBND 03/03/2020Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
02/2020/QĐ-UBND20/01/2020Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnhV/v ban hành đơn giá địch vụ do đạc trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
01/2020/QĐ-UBND17/01/2020Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Ban hành quyết định xét chọn, trao Giải thưởng Trương Vĩnh KýQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
51/2019/QĐ-UBND26/12/2019Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnhV/v Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh bến Tre năm 2020 Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
50/2019/QĐ-UBND25/12/2019Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnhV/v Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
49/2019/QĐ-UBND19/12/2019Quyết định số 49/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnhV/v Quyết định ban hành quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
48/2019/QĐ-UBND19/12/2019Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnhV/v Quyết định quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
47/2019/QĐ-UBND17/12/2019Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnhV/v Quyết định phê duyệt quyết định ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024 Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
46/2019/QĐ-UBND08/11/2019Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnhV/v ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
45/2019/QĐ-UBND 08/11/2019Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnhV/v ban hành quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
44/2019/QĐ-UBND 05/11/2019Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnhVv phê duyệt Quyết định ban hành định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
41/2019/QĐ-UBND 04/10/2019Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnhV/v quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
40/2019/QĐ-UBND 03/10/2019Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnhV/v quyết định ban hành quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập, thay đổi trụ sở hoạt động của Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
39/2019/QĐ-UBND27/09/2019Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnhV/v quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
38/2019/QĐ-UBND26/09/2019Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnhV/v quyết định bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh quy định về chùng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
29/2019/QĐ-UBND14/08/2019Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnhV/v quyết định ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
26/2019/QĐ-UBND 05/07/2019Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnhV/v quy định giá tiêu thụ nước sạch Thủy cục tại Cảng cá Thạnh Phú Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:63b97d9f-cca1-e002-7eee-fa660738e3dc
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre