Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
26/2015/QĐ-UBND21/09/2015Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
25/2015/QĐ-UBND21/09/2015Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
24/2015/QĐ-UBND21/09/2015Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 21/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
23/2015/QĐ-UBND16/09/2015Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
21/2015/QĐ-UBND09/09/2015Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/09/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy chế quản lý cảng cá trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
04/2015/QĐ-UBND30/01/2015Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhBan hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
35/2014/QĐ-UBND19/12/2014Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreQuyết định về việc Ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
30/2014/QĐ-UBND27/10/2014Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreSửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 15/08/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ cây giống, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
29/2014/QĐ-UBND21/10/2014Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnhBan hành Quy định quy trình chuyển đổi hình thức tổ chức quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnhQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
28/2014/QĐ-UBND07/10/2014Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreV/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre" giai đoạn 2013 - 2015Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
27/2014/QĐ-UBND18/09/2014Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với cơ sở chăn nuôi và trung chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
25/2014/QĐ-UBND04/09/2014Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 04/09/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
24/2014/QĐ-UBND08/08/2014Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreV/v quy định thời gian nộp, xét duyệt và thẩm định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
13/2014/QĐ-UBND04/06/2014Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 04/06/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreV/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét duyệt, phân loại, công nhận chính quyền xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
12/2014/QĐ-UBND22/05/2014Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreV/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
03/2014/CT-UBND12/05/2014Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 12/05/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức Chỉ thịUBND Tỉnh Bến Tre
26/2014/QĐ-UBND09/05/2014Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
01/2014/CT-UBND19/03/2014Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 19/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre Chỉ thịUBND Tỉnh Bến Tre
03/2014/QĐ-UBND03/03/2014Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 03/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreV/v ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy, ba bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
03/2013/CT-UBND24/04/2013Chỉ thị số 03/2013/CT-UBND ngày 24/04/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreChỉ thị về việc đẩy mạnh hoạt động tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Bến TreChỉ thịUBND Tỉnh Bến Tre
11/2013/QĐ-UBND08/04/2013Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2013Ban hành Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
09/2013/QĐ-UBND28/03/2013Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 03 năm 2013Về việc quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95, trên 100 tuổi và mức kinh phí hỗ trợ tổ chức Lễ Đại thọ trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
08/2013/QĐ-UBND27/03/2013Quyết định 08/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2013Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
07/2013/QĐ-UBND12/03/2013Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreQuyết định Ban hành Quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tiền sử dụng đất của từng lần phát sinh khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển mục đích sang đất ở trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
04/2011/QĐ-UBND27/01/2011Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2011Về việc ban hành bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
02/2011/QĐ-UBND17/01/2011Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011Về việc ban hành quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
31/2010/QĐ-UBND10/11/2010Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2010Về việc ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
30/2010/QĐ-UBND25/10/2010Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2010Ban hành Quy định về giá trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
25/2010/QĐ-UBND10/09/2010Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
22/2010/QĐ-UBND17/08/2010Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnhVề việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:4eac7b9f-bc25-e002-23ee-b8c9518986f3
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre