Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
29/2020/QĐ-UBND06/08/2020Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v quy định giá tiêu thụ nước sạch của công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Trường LongQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
29/2020/QĐ-UBND06/08/2020Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnhV/v quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Xây dựng Trường LongQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
25/2020/QĐ-UBND15/05/2020Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15/5/2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
08/2020/QĐ-UBND09/03/2020Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
209/BC-STNMT03/02/2020Báo cáo số 209/BC-STNMT Đề xuất một số nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủĐề xuất một số nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủBáo cáoSở Tài nguyên và Môi trường
03/2020/QĐ-UBND03/02/2020Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Quyết định ban hành Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
169/KH-STNMT20/01/2020Kế hoạch 169/KH-STNMT về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020Kế hoạchSở Tài nguyên và Môi trường
170/KH-STNMT20/01/2020Kế hoạch 170/KH-STNMT về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020Kế hoạchSở Tài nguyên và Môi trường
164/KH-STNMT20/01/2020Kế hoạch 164/KH-STNMT về Thực hiện công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020KH thực hiện công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2020Kế hoạchSở Tài nguyên và Môi trường
91/QĐ-BTNMT13/01/2020Quyết định 91/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên vàMôi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 củaChính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020;Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thựchiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020Quyết địnhBộ tài nguyên và Môi trường
3962A/KH-STNMT31/12/2019Kế hoạch 3962A/KH-STNMT Thực hiện thông tin về tài nguyên và môi trường trên Báo Tài nguyên và Môi trường năm 2020Thực hiện thông tin về tài nguyên và môi trường trên Báo Tài nguyên và Môi trường năm 2020Báo cáoSở Tài nguyên và Môi trường
25/2019/TT-BTNMT31/12/2019Thông tư 25/2019/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và .....Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
3924/KH-STNMT27/12/2019Kế hoạch 3924/KH-STNMT về việc phát động phong trào thi đuaVề việc phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp; phong trào thi đua "hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo giai đoạn 2019-2020" và phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 ngành tài nguyên và môi trườngKế hoạchSở Tài nguyên và Môi trường
05/2019/QĐ-UBND 21/01/2019Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
47/2018/QĐ-UBND 28/12/2018Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
03/2018/TT-BTNMT14/08/2018Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngSửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
213/QĐ-UBND29/01/2018Quyết định 213/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreBan hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
213/QĐ-UBND29/01/2018Quyết định 213/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreBan hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
136/2017/TT-BTC22/12/2017Thông tư 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trườngQuy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trườngThông tưBộ Tài Chính
40/2017/TT-BTNMT23/10/2017Thông tư 40/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nướcThông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nướcThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
73/2017/NĐ-CP14/06/2017Nghị định số 73/2017/NĐ-CP Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trườngVề thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trườngNghị địnhBộ tài nguyên và Môi trường
47/2016/QĐ-UBND20/09/2016Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến TreBan hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
30/2013/QĐ-UBND25/09/2013Quyết định 30/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreQuyết định Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT21/08/2013Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMTThông tư liên tịch hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địaThông tưLiên Bộ, Ngành
29/2011/NĐ-CP18/04/2011Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Thủ tướng Chính phủQuy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trườngNghị địnhChính Phủ
72/2010/NĐ-CP08/07/2010Nghị định số 72/2010/NĐ-CP ngày 8/7/2010 của Thủ tướng Chính phủQuy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trườngNghị địnhChính Phủ
45/2010/TTLT-BTC-BTNMT29/03/2010Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trườngNgày 30 tháng 3 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT về Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư liên tịch số 114/2006/TTLT-BTC-BTNMT ngày 29/12/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Thông tưLiên Bộ, Ngành
12/2007/CT-UBND18/05/2007Chỉ thị số 12/2007/CT-UBND ngày 18/05/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc tăng cường công tác quản lý môi trường đối với các dự án; cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ảnh hưởng đến môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreChỉ thịUBND Tỉnh Bến Tre
15/2005/TTLT-BTC-BTNMT21/02/2005HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
01/2003/TTLT-BTNMT-BNV15/07/2003Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/07/2003 của Bộ TN&MTHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường ở địa phươngThông tưLiên Bộ, Ngành
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:ebc07d9f-fc92-e002-9925-f5ac35f39755
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre