Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
277/KH-STNMT11/02/2020Kế hoạch 277/KH-STNMT về Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020Kế hoạchSở Tài nguyên và Môi trường
03/2019/QĐ-UBND 11/01/2019Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt đông Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
37/2018/QĐ-UBND 04/09/2018Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
18/2018/QĐ-UBND 04/05/2018Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế vận hành của Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
27/2018/ND-CP01/03/2018Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạngNghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạngNghị địnhChính Phủ
45/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tinQuy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tinThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
46/2017/TT-BTTTT29/12/2017Thông tư 46/2017/TT-BTTTT Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thôngQuy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thôngThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
44/2017/TT-BTTTT29/12/2017Quy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tinQuy định về việc công nhận chứng chỉ công nghệ thông tin của tổ chức nước ngoài sử dụng ở Việt Nam đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tinThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
2392/QĐ-BTTTT25/12/2017Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyệnQuyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyệnQuyết địnhBộ Thông tin và Truyền thông
41/2017/TT-BTTTT19/12/2017Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcQuy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017Thông tư Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcThông tư Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
39/2017/TT-BTTTT15/12/2017Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướcBan hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
39/2017/TT-BTTTT15/12/2017Thông tư Ban hành tiêu chuẩn Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghê thông tin trong cơ quan nhà nướcThông tư Ban hành tiêu chuẩn Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghê thông tin trong cơ quan nhà nướcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
31/2017/TT-BTTTT15/11/2017Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tinQuy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tinThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
383/VNCERT-ĐPƯC15/11/2017Công văn về việc phát hiện và ngăn chặn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp phápCông văn về việc phát hiện và ngăn chặn mã độc "đào" tiền ảo bất hợp phápCông vănBộ Thông tin và Truyền thông
27/2017/TT-BTTTT20/10/2017Thông tư Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nướcThông tư Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nướcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
20/2017/TT-BTTTT12/09/2017Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốcThông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
490/QĐ-STNMT31/10/2016Quyết định số 490/QĐ-STNMT Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến TreNgày 31 tháng 10 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến TreQuyết địnhSở Tài nguyên và Môi trường
47/2016/QĐ-UBND20/09/2016Quyết định 47/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến TreNgày 20 tháng 9 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ra Quyết định Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
17/2016/TT-BTNMT19/07/2016Thông tư 17/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trườngNgày 19 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 17/2016/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
07/2016/TT-BTNMT16/05/2016Thông tư 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc giaNgày 16 tháng 5 năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 07/2016/TT-BTNMT Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc giaThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
58/2015/TT-BTNMT12/08/2015Thông tư 58/2015/TT-BTNMT Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trườngNgày 08 tháng 12 năm 2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 58/2015/TT-BTNMT Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
2519/BTTTT-KHTC04/09/2014Công văn số 2519/BTTTT-KHTC Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tinCông văn cung cấp Đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tinCông vănBộ Thông tin và Truyền thông
04/2014/TT-BNV23/06/2014Thông tư 04/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữNgày 23 tháng 6 năm 2014, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 04/2014/TT-BNV Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữThông tưBộ Nội vụ
26/2014/TT-BTNMT28/05/2014Thông tư 26/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trườngNgày 28 tháng 5 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 26/2014/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
1951/BTTTT-ƯDCNTT07/04/2013Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT Về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNNNgày 04 tháng 7 năm 2013 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT về việc Hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNNCông vănBộ Thông tin và Truyền thông
1595/QĐ-BTTTT03/10/2011Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT Công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tinNgày 03 tháng 10 năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT Về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tinQuyết địnhBộ Thông tin và Truyền thông
07/2011/TTLT-BTNMT-BNV30/01/2011Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngNgày 30 tháng 01 năm 2011, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 07/2011/TTLT-BTNMT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngThông tư liên tịchLiên Bộ, Ngành
07/2009/TT-BTNMT10/07/2009Thông tư 07/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trườngNgày 10 tháng 7 năm 2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 07/2009/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
3364/BTTTT-ƯDCNTT17/10/2008Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT Hướng dẫn xác định giá trị phần mềmNgày 17 tháng 10 năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT Về việc Hướng dẫn xác định giá trị phần mềmCông vănBộ Thông tin và Truyền thông
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:d0bc7d9f-fc22-e002-9925-ff0c2a8cb952
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre