Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Loại Văn bản
Cơ quan cập nhật
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
30/2020/QĐ-UBND07/08/2020Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của UBND tỉnhBan hành Quy định bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
06/VBHN-BTNMT07/08/2020Văn bản hợp nhất về THÔNG TƯ Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thốngQuy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đaiThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
28/2020/QĐ-UBND21/07/2020Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 21/07/2020 của UBND tỉnhV/v bãi bỏ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
20/2020/QĐ-UBND06/05/2020Quyết định 20/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
41/2020/NĐ-CP08/04/2020Nghị định về Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đấtVề gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đấtNghị địnhChính Phủ
47/2019/QĐ-UBND17/12/2019Quyết định ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024Quyết định ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2024Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
19/2019/QĐ-UBND23/04/2019Quyết định 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định...Ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện thu hồi đất đối với các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
12/2019/QĐ-UBND 15/03/2019Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/03/2019 của UBND tỉnhVề việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
07/2019/QĐ-UBND 21/01/2019Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
38/2018/QĐ-UBND 04/09/2018Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnhVề việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1135/QCPH-CTBT-STNMT17/05/2018Quy chế phối hợp 1135/QCPH-CTBT-STNMT Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đaiQuy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đaiQuy chếSở Tài nguyên và Môi trường
15/2018/QĐ-UBND24/04/2018Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến Tre Ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1833/QĐ-UBND14/08/2017Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 Ban hành Bộ Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dạng đơn lẻQuyết định Ban hành Bộ Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dạng đơn lẻQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
05/2017/TT-BTNMT25/04/2017Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiQuy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
49/2016/TT-BTNMT28/12/2016Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đaiThông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đaiThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
40/2014/QĐ-UBND30/12/2014Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến TreThông báoUBND Tỉnh Bến Tre
34/2014/QĐ-UBND18/12/2014Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreQuy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trong cùng một thửa đất đang có nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
33/2014/QĐ-UBND18/12/2014Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
35/2014/QĐ-UBND18/12/2014Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2019Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
14/NQ-HĐND08/12/2014Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 9 tháng 12 năm 2014Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015Nghị quyếtUBND Tỉnh Bến Tre
35/2012/QĐ-UBND19/12/2012Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2013Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
4097/BTNMT-CNTT30/10/2012Công văn số 4097/BTNMT-CNTT Lưu trữ quản lý cơ sở dữ liệu đất đaiNgày 30 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn Hướng dẫn quy định trách nhiệm quản lý, lưu trữ tài liệu, cơ sở dữ liệu đất đai và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành tài nguyên và môi trường.Công vănBộ tài nguyên và Môi trường
28/2012/QĐ-UBND11/10/2012Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
528/QĐ-UBND23/03/2012Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xãQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
36/2011/QĐ-UBND28/12/2011Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2012Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
32/2010/QĐ-UBND30/12/2010Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011 Hướng dẫnUBND Tỉnh Bến Tre
17/2010/QĐ-UBND04/06/2010Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 4/6/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreBan hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
22/2009/QĐ-UBND25/12/2009Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010Hướng dẫnUBND Tỉnh Bến Tre
27/2008/QĐ-UBND22/12/2008Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến TreVề việc ban hành Quy định về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
765/BTNMT-ĐKTKĐĐ05/03/2008TỜ KÊ KHAI HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨCTỜ KÊ KHAI HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TỔ CHỨC (Ban hành kèm theo Công văn số 765/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để dùng cho việc kê khai từng khu đất của từng tổ chức) Hướng dẫnBộ tài nguyên và Môi trường
Không thể hiển thị Phần Web này. Để gỡ rối vấn đề, mở trang Web này trong một trình soạn HTML tương thích Microsoft SharePoint Foundation, ví dụ như Microsoft SharePoint Designer. Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với người quản trị máy chủ Web của bạn.


ID Tương quan:9ebe7d9f-dc84-e002-7eee-f81de09b1794
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre