Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
1427/BC-UBNDV/v tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 -202522/09/2020Báo cáoThi đua - Khen thưởng
2422/BC-UBNDV/v kết quả thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Bến Tre21/09/2020Báo cáoBiển và Hải đảo
3415/BC-UBNDV/v giám sát doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước 06 tháng đầu năm 2020 16/09/2020Báo cáoThanh tra, kiểm tra, giám sát
4413/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 202016/09/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
5418/BC-UBNDV/v rà soát và đề xuất danh mục dự án bố trí ổn định dân cư18/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
6407/BC-UBNDVề việc tổng hợp vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ14/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
7410/BC-UBNDSố liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên14/09/2020Báo cáoThủy - hải sản
8406/BC-UBNDVề việc tổng kết thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp đến năm 2020 và kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 203014/09/2020Báo cáoNông nghiệp
9405/BC-UBNDV/v báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính11/09/2020Báo cáoThủ tục hành chính
10387/BC-UBNDKết quả thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội04/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
11375/BC-UBNDV/v tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 202028/08/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
12383/BC-UBNDKết quả triển khai thực hiện Chính quyền điện tử tỉnh Bến Tre 9 tháng đầu năm 202001/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
13379/BC-UBNDTổng kết, đánh giá tình hình thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực thông tin đối ngoại01/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
14382/BC-UBNDTổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre 01/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
15376/BC-UBNDKết quả thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 202031/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
16377/BC-UBNDTình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin31/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
17373/BC-UBNDVề việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IX28/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
18370/BC-UBNDV/v kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-202028/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
19365/BC-UBNDV/v tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre25/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
20353/BC-UBNDV/v Đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 202119/08/2020Báo cáoThương mại
21359/BC-UBNDV/v tình hình thực hiện Quyết định số 908/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ24/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
22347/BC-HĐPHV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 202014/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
23351/BC-UBNDV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nay17/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
24344/BC-UBNDV/v tổng kết 10 năm thi hành luật lý lịch tư pháp14/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
25343/BC-UBNDV/v rà soát về thẩm quyền phê duyệt phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần14/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
26333/BC-UBNDV/v kết quả thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”11/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
27331/BC-UBNDV/v tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn10/08/2020Báo cáoNông nghiệp
28327/BC-UBNDKết quả tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) trên địa bàn tỉnh Bến Tre06/08/2020Báo cáoNgười có công
29320/BC-UBNDPhục vụ thông tin xây dựng Đề án Chiến lược Quốc gia phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 203004/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
30314/BC-UBNDV/v tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre30/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
31315/BC-UBNDV/v báo cáo Văn Phòng Chính phủ tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 31/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
32312/BC-UBNDV/v tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2020 trên địa bàn tỉnh29/07/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
33311/BC-UBNDV/v Rà soát, đánh giá các chính sách đầu tư ngành Lâm nghiệp tỉnh Bến Tre29/07/2020Báo cáoLâm Nghiệp
34307/BC-UBNDV/v kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 24/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
35305/BC-UBNDV/v tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bến Tre đến năm 2020 23/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
36306/BC-UBNDV/v kết quả tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre24/07/2020Báo cáoBiển và Hải đảo
37302/BC-UBNDVề việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre21/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
38298/BC-UBNDV/v sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ20/07/2020Báo cáoTư pháp
39282/BC-UBNDCông tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 202015/07/2020Báo cáoVi phạm hành chính
40277/BC-UBNDV/v báo cáo kết quả thống kê số liệu chất thải nguy hại phát sinh năm 201913/07/2020Báo cáoMôi trường
41272/BC-UBNDV/v thống nhất thành phần hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án tại tỉnh Bến Tre09/07/2020Báo cáoĐất đai - Nhà ở
42249/BC-UBNDVề tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre01/07/2020Báo cáoThủ tục hành chính
43262/BC-UBNDĐề xuất giải pháp cấp nước thí điểm nước sạch nông thôn trong nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-202306/07/2020Báo cáoPhát triển nông thôn
44251/BC-UBNDV/v sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 202030/06/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
45257/BC-UBNDVề việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh, khóa IX03/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
46259/BC-UBNDV/v trả lời ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ 16-Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX03/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
47256/BC-UBNDV/v Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 202001/07/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
48254/BC-UBNDV/v Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016 - 202030/06/2020Báo cáoThi đua khen thưởng
49236/BC-UBNDKết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 202022/06/2020Báo cáoDoanh nghiệp
50235/BC-UBNDĐánh giá công tác thu hút đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 -202522/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
51246/BC-UBNDV/v Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước29/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
52242/BC-UBNDV/v Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre25/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
53244/BC-UBNDV/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 6 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 202025/06/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
54233/BC-UBNDV/v tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 202122/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
55227/BC-UBNDKết quả tổ chức hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/06/2020Báo cáoNông nghiệp
56228/BC-UBNDKết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/06/2020Báo cáoĐất đai - Nhà ở
57223/BC-UBNDV/v công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 202017/06/2020Báo cáoTư pháp
58201/BC-UBNDV/v trình HĐND tỉnh kết quả thực hiện các Khoản 3, 5, 6 Điều 2 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX05/06/2020Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
59218/BC-UBNDV/v báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 gửi Văn phòng Chính phủ12/06/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
60213/BC-UBNDSơ kết thực hiện giao ước thi đua 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 202009/06/2020Báo cáoThi đua khen thưởng
61211/BC-UBNDVề thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 202008/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
62200/BC-UBNDV/v trình HĐND tỉnh Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành trọng tâm 6 tháng cuối năm 202005/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
63202/BC-UBNDV/v trình HĐND tỉnh Báo cáo không ban hành 03 Nghị quyết theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và sự cần thiết phải bổ sung 13 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX05/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
64186/BC-UBNDV/v Báo cáo đầu tư thí điểm đồng bộ nước sạch nông thôn trong nông thôn mới trên địa bàn tỉnh01/06/2020Báo cáoTài nguyên
65184/BC-UBNDV/v đánh giá tổng kết thực hiện Chiến lược 1570 và Chiến lược 229528/05/2020Báo cáoTài nguyên và Môi trường
66185/BC-UBNDV/v tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 năm 202028/05/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
67180/BC-UBNDV/v Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp26/05/2020Báo cáoDoanh nghiệp
68179/BC-UBNDTình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Bến Tre26/05/2020Báo cáoTài chính - Ngân sách
69 175/BC-UBNDV/v kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh25/05/2020Báo cáoĐất đai - Nhà ở
70 172/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 12321/05/2020Báo cáoTư pháp
71177/BC-UBNDV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 5 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 202025/05/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
72174/BC-UBNDTình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre21/05/2020Báo cáoLĩnh vực khác
73156/BC-UBNDV/v Báo cáo Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, văn bản có chứa quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành đang còn hiệu lực thi hành liên quan đến lĩnh vực giá12/05/2020Báo cáoTài chính - Ngân sách
74149/BC-UBNDV/v rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức là đối tượng trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường07/05/2020Báo cáoThanh tra, kiểm tra, giám sát
75148/BC-UBNDV/v đánh giá, tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Bến Tre06/05/2020Báo cáoCông nghệ thông tin, điện tử
76144/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01-504/05/2020Báo cáoLĩnh vực khác
77129/BC-UBNDV/v Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre23/04/2020Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
78131/BC-UBNDv/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 4 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 202024/04/2020Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
79135/BC-UBNDV/v tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 202027/04/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
80133/BC-UBND V/v Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 201927/04/2020Báo cáoĐất đai - Nhà ở
81127/BC-UBNDKiểm tra tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận của Đoàn Kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp22/04/2020Báo cáoTư pháp
82115/BC-UBNDV/v Kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại tỉnh Bến Tre (Từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 đến ngày 14 tháng 12 năm 2019)14/04/2020Báo cáoKhoa học công nghệ
83 1494/UBND-THV/ báo cáo thống kế ngành Nội vụ niên độ năm 2019 30/03/2020Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
8495/BC-UBNDV/v kết quả tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2019 31/03/2020Báo cáoMôi trường
8592/BC-UBNDV/v Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre 31/03/2020Báo cáoThủ tục hành chính
8686/BC-UBNDV/v kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 3 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 4 năm 2020 25/03/2020Báo cáoLĩnh vực khác
8789/BC-UBNDV/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập 27/03/2020Báo cáoTài chính - Ngân sách
88 87/BC-UBNDV/v báo cáo giải trình nội dung qua thẩm tra các Ban của HĐND tỉnh đề nghị bổ sung, giải trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khoá IX 27/03/2020Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
89 80/BC-UBNDV/v công tác phòng chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre 18/03/2020Báo cáoTài nguyên và Môi trường
9055/BC-UBNDV/v Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế xã hội tháng 02 năm 2020 25/02/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
91 67/BC-UBND V/v Báo cáo về nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu năm 2019 03/03/2020Báo cáoMôi trường
9263/BC-UBNDV/v Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh năm 2019 28/02/2020Báo cáoDoanh nghiệp
9362/BC-UBNDV/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2019 28/02/2020Báo cáoTài nguyên
94 56/BC-UBND V/v Báo cáo kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 Nhiệm vụ công tác dân vận Chính quyền năm 2020 27/02/2020Báo cáoHành chính
9549/BC-UBND V/v giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14-HĐND tỉnh khóa IX 20/02/2020Báo cáoLĩnh vực khác
96 53/BC-UBNDV/v báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 02 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 24/02/2020Báo cáoHành chính
9751/BC-UBNDV/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 202021/02/2020Báo cáoTư pháp
9843/BC-UBNDV/v Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 14/02/2020Báo cáoHành chính
9930/BC-UBNDV/v tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2020 31/01/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
10040/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình tổ chức hoạt động và quản lý hội trên địa bàn tỉnh năm 2019 12/02/2020Báo cáoHội, tổ chức phi Chính phủ
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre