Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
12388/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre25/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
22387/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng (HIV/AIDS) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh25/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
32392/QĐ-UBND V/v phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre25/09/2020Quyết địnhLĩnh vực khác
4 2372/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre23/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
52371/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre23/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
62377/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre24/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
74920/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp23/09/2020Công vănThủ tục hành chính
82363/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ23/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
92333/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt 02 quy trình mới, sửa đổi 01 quy trình, bãi bỏ 02 quy trình nội bộ trong quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội21/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
102345/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre22/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
112260/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
122258/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre 15/09/2020Công vănThủ tục hành chính
13 2276/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre16/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
142295/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố18/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
152294/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre17/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
162302/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre18/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
172263/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
182257/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
192259/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
202255/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
21 2224/QĐ-UBNDV/v thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
222239/QĐ-UBNDVề việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
23405/BC-UBNDKết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính 11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
242226/QĐ-UBNDVề việc trình công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới, 04 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (NGO) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
252223/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
262221/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
27 2238/QĐ-UBNDV/v Quyết định thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
28405/BC-UBNDV/v báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính11/09/2020Báo cáoThủ tục hành chính
29 2212/QĐ-UBNDV/v thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre 10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
302189/QĐ-UBNDV/v thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre09/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
312205/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
322204/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý công trình xây dựng (Hoạt động xây dựng) và Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
33 2209/QĐ-UBNDV/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
342208/QĐ-UBNDV/v thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
352206/QĐ-UBNDV/v thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
362187/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre09/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
372170/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre07/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
382188/QĐ-UBNDV/v thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre09/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
394529/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn04/09/2020Công vănKhoa học công nghệ
40 2139/QĐ-UBNDPhê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết củaSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn01/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
412138/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre01/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
422137/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện01/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
432108/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre28/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
442093/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre27/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
452092/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải27/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
46 2077/QĐ-UBNDV/v Phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai, bảo hiểm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre26/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
472081/QĐ-UBNDPhê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre26/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
482065/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 20 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre25/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
492043/QĐ-UBNDV/v Công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre24/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
504350/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế25/08/2020Công vănThủ tục hành chính
512071/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre25/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
524351/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế25/08/2020Công vănThủ tục hành chính
532037/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính và sửa đổi, bổ sung 04 quy trình nội bộ trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư21/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
542045/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre24/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
554226/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo19/08/2020Công vănThủ tục hành chính
561962/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và lĩnh vực Năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre13/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
574094/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp12/08/2020Công vănThủ tục hành chính
584093/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp12/08/2020Công vănThủ tục hành chính
591939/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố danh mục 04 thủ tục hành chính ban hành mới thuộc lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre10/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
601971/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre14/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
611872/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 04/08/2020Công vănThủ tục hành chính
621871/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 04/08/2020Công vănThủ tục hành chính
633963/UBND-KSTT V/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch06/08/2020Công vănThủ tục hành chính
643961/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương06/08/2020Công vănThủ tục hành chính
653999/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre07/08/2020Công vănThủ tục hành chính
66 1863/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế,02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre04/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
671827/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 10 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre31/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
681828/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 11 thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre31/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
691817/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 18 thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở, thư viện và gia đình thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 30/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
703825/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc pham vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre30/07/2020Công vănLĩnh vực khác
711803/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung 08 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông29/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
721782/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 05 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Thư viện, Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre28/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
731762/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre27/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
741761/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 27/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
751719/QĐ-UBNDVề việc ban hành quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre20/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
761734/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre23/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
773709/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử24/07/2020Công vănThông tin - Tuyên truyền
781671/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông15/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
793690/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre23/07/2020Công vănLâm Nghiệp
801733/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường23/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
811732/QĐ-UBNDSửa đổi, bổ sung 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài chính 22/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
821719/QĐ-UBNDVề việc ban hành quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre20/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
831730/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre22/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
843616/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre20/07/2020Công vănThủ tục hành chính
853617/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp20/07/2020Công vănThủ tục hành chính
861688/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 16/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
871697/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 08 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp17/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
881696/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre17/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
891695/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 17/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
901617/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 21 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lýnhà nước về tổ chức phi chính phủ, quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện10/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
911616/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.10/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
921570/QĐ-UBNDV/v ban hành quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi và danh mục 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre06/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
931560/QĐ-UBNDV/v phê duyệt 05 quy trình ban hành mới, 12 quy trình sửa đổi, bãi bỏ 11 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải06/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
941641/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế Bến Tre14/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
951662/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 15/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
961608/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre09/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
971599/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre08/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
981598/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre08/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
991526/QĐ-UBNDVề việc ban hành quyết định phê duyệt 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre01/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
100249/BC-UBNDVề tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre01/07/2020Báo cáoThủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre