Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
12760/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp26/10/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
25511/UBND-NCV/v tham mưu triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 20/10/2020Công vănTư pháp
35502/UBND-NCV/v góp ý dự thảo Nghị định về giám định tư pháp20/10/2020Công vănTư pháp
42690/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 15 thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại, trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre19/10/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
52662/QĐ-BTCV/v thành lập Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc Ban Giám khảo Hội thi Công chức tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 202016/10/2020Quyết địnhThi đua khen thưởng
62621/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 13 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre13/10/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
72604/QĐ-UBNDV/v thành lập Ban Tổ chức, Tổ Giúp việc Ban Tổ chức Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 202012/10/2020Quyết địnhThi đua khen thưởng
82582/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 09 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre09/10/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
92565/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 19 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre08/10/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
102529/QĐ-UBNDVề việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp06/10/2020Quyết địnhThi đua khen thưởng
115162/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp05/10/2020Công vănThủ tục hành chính
125101/UBND-NCV/v góp ý dự thảo Nghị định về giám định tư pháp02/10/2020Công vănTư pháp
134918/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp23/09/2020Công vănThủ tục hành chính
144920/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp23/09/2020Công vănThủ tục hành chính
154859/KH-UBNDTổ chức Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 202021/09/2020Kế hoạchThi đua khen thưởng
162138/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 13 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre01/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
174405/UBND-NCV/v Tổ chức Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi27/08/2020Công vănThi đua khen thưởng
182065/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 20 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre25/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
192043/QĐ-UBNDV/v Công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre24/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
202045/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre24/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
214094/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp12/08/2020Công vănThủ tục hành chính
224093/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp12/08/2020Công vănThủ tục hành chính
23344/BC-UBNDV/v tổng kết 10 năm thi hành luật lý lịch tư pháp14/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
244081/UBND-NCV/v hướng dẫn khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi hành Luật lý lịch tư pháp11/08/2020Công vănThi đua - Khen thưởng
251872/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 14 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 04/08/2020Công vănThủ tục hành chính
261871/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 04/08/2020Công vănThủ tục hành chính
273825/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc pham vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre30/07/2020Công vănLĩnh vực khác
283732/UBND-KGVXV/v triển khai tích hợp một số dịch vụ công của Ngành Tư pháp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia27/07/2020Công vănThông tin - Tuyên truyền
293616/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre20/07/2020Công vănThủ tục hành chính
303617/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp20/07/2020Công vănThủ tục hành chính
311697/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 08 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp17/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
323392/UBND-NCV/v tham mưu góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp07/07/2020Công vănTư pháp
331577/QĐ-UBNDV/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp cho Bà Đinh Thị Thanh Hương sinh năm 1975, cử nhân kế toán, công tác tại Sở Tài chính làm Giám định viên tư pháp lĩnh vực tài chính.07/07/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
341576/QĐ-UBNDV/v bổ nhiệm Giám định viên tư pháp cho Ông Nguyễn Thanh Quan sinh năm 1965, cử nhân kinh tế,công tác tại Sở Tài chính làm Giám định viên tư pháp lĩnh vực tài chính.07/07/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
351575/QĐ-UBNDV/v bổ nhiệm giám định viên tư pháp cho Bà Trần Thị Ngọc Nhẫn sinh năm 1977, cử nhân kinh tế, công tác tại Sở Tài chính làm Giám định viên tư pháp lĩnh vực tài chính.07/07/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
361598/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre08/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
373393/UBND-NCV/v tham mưu tổng kết 10 năm thi hành Luật Lý lịch tư pháp07/07/2020Công vănTư pháp
38251/BC-UBNDV/v sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác tư pháp 06 tháng cuối năm 202030/06/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
391426/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre19/06/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
401355/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre12/06/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
412650/UBND-KSTTV/v tham mưu xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre01/06/2020Công vănThủ tục hành chính
421162/QĐ-UBNDV/v bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Ngọc là Giám định viên tư pháp22/05/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
43127/BC-UBNDKiểm tra tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận của Đoàn Kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp22/04/2020Báo cáoTư pháp
441619/KH-UBNDV/v kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang thi hành án tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2020 06/04/2020Kế hoạchBảo trợ xã hội - Phòng, chống tệ nạn xã hội
451457/UBND-NCV/v đôn đốc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp 27/03/2020Công vănThanh tra
461389/UBND-NCV/v Giao Sở Tư pháp triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 24/03/2020Công vănTư pháp
471457/UBND-NC V/v đôn đốc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp 27/03/2020Công vănThanh tra
48 1354/UBND-NCV/v thực hiện chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 24/03/2020Công vănTư pháp
49541/QĐ-UBNDV/v tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 thuộc Sở Tư pháp cho 02 tập thể 16/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
50 537/QĐ-UBNDVề việc khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 thuộc Sở Tư pháp 16/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
5151/BC-UBNDV/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 202021/02/2020Báo cáoTư pháp
5239/BC-UBNDV/v Báo cáo tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo kết luận của Cục kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp 10/02/2020Báo cáoLĩnh vực khác
53553/UBND-NCV/v thực hiện kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với quyết định số 45/2018/QĐ-UBND 10/02/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
54382/UBND-THV/v thực hiện quy định về tiêu chuẩn giữ ngạch đối với chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp 22/01/2020Công vănTư pháp
5512/BC-UBNDV/v tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp năm 201914/01/2020Báo cáoTư pháp
566347/UBND-NCV/v tham mưu thực hiện Kết luận kiểm tra của Bộ Tư pháp đối với Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND 19/12/2019Công vănThanh tra, kiểm tra, giám sát
572716/QĐ-UBNDV/v quyết định cho ông Nguyễn Đăng Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thôi việc hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ 05/12/2019Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
58446/BC-UBNDV/v Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020 29/11/2019Báo cáoTư pháp
595498/UBND-NCV/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2019 04/11/2019Công vănTư pháp
602297/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 168 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp 18/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
61 2283/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre 17/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
622284/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết 33 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 17/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
632197/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 07/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
644597/UBND-NCV/v góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 16/09/2019Công vănLĩnh vực khác
65 337/BC-UBNDV/v báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phục vụ Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp 12/09/2019Báo cáoThanh tra, kiểm tra, giám sát
661944/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre10/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
674096/UBND-NCVề việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp19/08/2019Công vănLĩnh vực khác
68 3932/UBND-NCV/v tham mưu góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp 09/08/2019Công vănTư pháp
69247/BC-UBNDV/v báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 49/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; 04/07/2019Báo cáoTư pháp
702926/KH-UBNDV/v kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp về công tác tư pháp và công tác thi hành án dân sự14/06/2019Kế hoạchTư pháp
712729/UBND-NCV/v làm việc với Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp04/06/2019Công vănHành chính
722401/UBND-NCV/v tham mưu góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp20/05/2019Công vănTư pháp
73 917/QĐ-UBNDV/v quyết định bổ nhiệm Giám định viên tư pháp đồng chí Lê Thị Luyến công tác tại Sở Tài chính08/05/2019Quyết địnhTư pháp
741883/UBND-NCV/v triển khai thực hiện Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp giai đoạn 2019 - 202323/04/2019Công vănTư pháp
751871/KH-UBNDV/v Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 201922/04/2019Kế hoạchChính sách xã hội
76755/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sữa đổi, bổ xung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của SởTư pháp tỉnh Bến tre22/04/2019Quyết địnhThương mại
77138/ BC-UBNDV/v chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự18/04/2019Báo cáoTư pháp
78 578/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp29/03/2019Quyết địnhTư pháp
791329/UBND-NCV/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư25/03/2019Công vănLĩnh vực khác
801114/ĐA-UBNDChuyển đổi phòng Công chứng số 1 thuộc sở Tư pháp tỉnh Bến Tre thành Văn phòng công chứng14/03/2019Văn bản khácCơ cấu tổ chức
81957/UBND-NCV/v báo cáo việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự05/03/2019Công vănTư pháp
82719/KH-BCĐTtriển khai thực hiện Đề án " Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" năm 201921/02/2019Kế hoạchTư pháp
83281/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp khoáng sản14/02/2019Quyết địnhBổ trợ tư pháp
84151/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tư pháp năm 201922/01/2019Quyết địnhTư pháp
8519/BC-UBND Tình hình tổ chức và hoạt động giám định tư pháp năm 201817/01/2019Báo cáoBổ trợ tư pháp
86174/UBND-NC V/v tham mưu ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 201911/01/2019Công vănTư pháp
8712/BC-BCĐ Kết quả thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 201911/01/2019Báo cáoBổ trợ tư pháp
8823/VPUBND-NC V/v giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 201905/01/2019Công vănTư pháp
8953/UBND-NC V/v góp ý dự thảo hồ sơ nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp04/01/2019Công vănXây dựng VBQPPL
906154/UBND-NC V/v tham gia ý kiến về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp28/12/2018Công vănXây dựng VBQPPL
91476/BC-UBND Kết quả thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" trong năm 201818/12/2018Báo cáoNội chính
92463/BC-UBND Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 201910/12/2018Báo cáoTư pháp
93443/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030"30/11/2018Báo cáoTư pháp
945645/UBND-NC V/v báo cáo công tác cải cách tư pháp năm 201828/11/2018Công vănTư pháp
95431/BC-UBNDV/v báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp công tác năm 201923/11/2018Báo cáoKinh tế, Xã hội
965439/UBND-NC V/v tham mưu báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện "Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"16/11/2018Công vănTư pháp
975332/UBND-NC V/v tham mưu thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp12/11/2018Công vănTư pháp
982416/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre08/11/2018Quyết địnhThủ tục hành chính
995281/UBND-NC V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 201808/11/2018Công vănTư pháp
1002227/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre17/10/2018Quyết địnhThủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre