Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
1463/BC-UBNDVề việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường22/10/2020Báo cáoLĩnh vực khác
25463/UBND-KTV/v tham mưu góp ý cho dự thảo Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường19/10/2020Công vănLĩnh vực khác
35260/UBND-KTV/v tham mưu thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường07/10/2020Công vănLĩnh vực khác
42255/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
5 4145/UBND-KTV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biển14/08/2020Công vănBiển và Hải đảo
64138/UBND-KTV/v góp ý dự thảo đề cương Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2040, tầm nhìn đến năm 205014/08/2020Công vănBiển và Hải đảo
74083/UBND-KSTTV/v giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực môi trường12/08/2020Công vănThủ tục hành chính
83964/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo Đề cương Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 205006/08/2020Công vănBiển và Hải đảo
93919/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 202004/08/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
101733/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường23/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
113664/UBND-KT V/v tham mưu góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước năm 202022/07/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
121688/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 16/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
133466/UBND-KTV/v tham mưu chỉ đạo thực hiện việc quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh13/07/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
141532/QĐ-UBNDVề việc công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường02/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
153252/UBND-KTV/v tham mưu cung cấp thông tin về kết quả phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre30/06/2020Công vănTài nguyên
163201/UBND-KSTTV/v giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC mới trong lĩnh vực thuế26/06/2020Công vănThủ tục hành chính
171395/QĐ-UBNDV/v Quyết định ban hành quyết định công bố 08 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường17/06/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
182847/UBND-KTV/v tham mưu cung cấp thông tin, số liệu phục vụ lập Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 205009/06/2020Công vănTài nguyên
192574/UBND-KSTTV/v giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn28/05/2020Công vănThủ tục hành chính
20 2425/UBND-KTV/v thông báo tham dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V, năm 202020/05/2020Công vănBáo chí, xuất bản
211189/QĐ-UBNDV/v điều động, bổ nhiệm ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường26/05/2020Quyết địnhCán bộ công chức trong tỉnh
222319/UBND-KTV/v tham mưu báo cáo Chiến lược Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203013/05/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
23149/BC-UBNDV/v rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức là đối tượng trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường07/05/2020Báo cáoThanh tra, kiểm tra, giám sát
242220/UBND-KT V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐCP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản07/05/2020Công vănTài nguyên
25948/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Nhà máy cấp nước thị trấn - Công ty Cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành27/04/2020Quyết địnhTài chính - Ngân sách
261901/UBND-KTV/v Tham mưu rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức là đối tượng trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường20/04/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
27839/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre13/04/2020Quyết địnhTài nguyên
281706/KH-UBNDV/v Kế hoạch thu thập, quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 202009/04/2020Kế hoạchTài nguyên và Môi trường
29829/QĐ-UBNDV/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Nhà máy cấp nước An Hóa - Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành 10/04/2020Quyết địnhTài chính - Ngân sách
30812/QĐ-UBNDQuyết định về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Nhà máy cấp nước An Hiệp - Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu Thành09/04/2020Quyết địnhTài chính - Ngân sách
31723/QĐ-UBNDV/v Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Minh Khôi, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/4/2020 27/03/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
32566/QĐ-UBNDV/v Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho 14 cá nhân 18/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
33565/QĐ-UBNDV/v Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho 01 tập thể và 10 cá nhân 18/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
34540/QĐ-UBNDV/v khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 cho Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre 16/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
35 329/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Nhà máy nước Vĩnh Hòa - Công ty TNHH thương mại đầu tư xây dựng Trường Long 21/02/2020Quyết địnhTài nguyên
36 328/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước - Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bến Tre - Trạm Bơm nước thô Cái Cỏ 21/02/2020Quyết địnhTài nguyên
37620/UBND-KTV/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 14/02/2020Công vănTài nguyên
38 506/UBND-KTV/v tham mưu phối hợp thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/02/2020Công vănLĩnh vực khác
3932/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2019 03/02/2020Báo cáoTài nguyên và Môi trường
40427/UBND-KT V/v tham mưu thực hiện Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 31/01/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
41187/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết 76 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 22/01/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
4244/QĐ-UBNDV/v dừng việc nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre08/01/2020Quyết địnhTài nguyên
432986/QĐ-UBNDV/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước - Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - Trạm cấp nước Chợ Lách 31/12/2019Quyết địnhTài nguyên
442901/QĐ-UBNDV/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần thủy sản Hưng Trường phát 25/12/2019Quyết địnhTài nguyên
456458/UBND-KTV/v góp ý dư thảo Đề án " Giám sát tài nguyên và Môi trường bằng công nghệ viễn thám" 24/12/2019Công vănTài nguyên và Môi trường
462876/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV mặt nạ thạch dừa E.Z Costec Việt Nam 23/12/2019Quyết địnhTài chính - Ngân sách
472877/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH chế biến nông sản Thuận phong 23/12/2019Quyết địnhTài chính - Ngân sách
482881/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam - Chi nhánh Đông Lạnh Bến Tre (gia hạn lần 01) 23/12/2019Quyết địnhTài chính - Ngân sách
492777/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre 12/12/2019Quyết địnhTài nguyên và Môi trường
506246/UBND-KT V/v triển khai kế hoạch của Tỉnh uỷ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 13/12/2019Công vănTài nguyên và Môi trường
512668/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - Trạm cấp nước Chợ Lách 02/12/2019Quyết địnhTài nguyên
522667/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - Trạm bơm cấp 1 - cầu Ba Lai mới 02/12/2019Quyết địnhTài nguyên
53 2666/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - Nhà máy nước Sơn Đông 02/12/2019Quyết địnhTài nguyên
542563/QĐ-UBNDV/v công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019 Lĩnh vực: Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường đối với sáng kiến " Nâng cao năng suất sầu riêng bằng biện pháp tạo tán hình chóp" 19/11/2019Quyết địnhNông nghiệp
55 2647/QĐ-UBNDV/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre - Trạm bơm nước thô Cái Cỏ 28/11/2019Tài nguyên
565829/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Đề án "Hoàn thiện CSDL tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành" 20/11/2019Công vănTài nguyên và Môi trường
57 5411/UBND-KSTT V/v tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 30/10/2019Công vănThủ tục hành chính
58 370/GM-UBNDV/v mời Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ CT HĐQT Công ty CP Rynan Holdings tham dự và chia sẻ tại Hội thảo chuyên đề "Liên kết khởi nghiệp và phát triển trên nền tài nguyên bản địa"-Lúc 13 giờ 30 phút, ngày 07/11/2019-Tại Khách sạn Vạn Phát Riverside, thành phố Cần Thơ 25/10/2019Công vănTài nguyên
59 5299/UBND-KTV/v góp ý Đề án tăng cường năng lực, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên môi trường biển và hải đảo 23/10/2019Công vănBiển và Hải đảo
60 5067/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 11/10/2019Công vănCán bộ, Công chức, Viên chức
612163/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lịnh vực đất đai và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường 03/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
62 4917/UBND-KTV/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Bến Tre 03/10/2019Công vănXây dựng VBQPPL
634838/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 30/09/2019Công vănTài chính - Ngân sách
644766/UBND-KT Về việc tham mưu báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 202025/09/2019Công vănTài nguyên
65 4564/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo 13/09/2019Công vănBiển và Hải đảo
661981/QĐ-UBND Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Nhà máy nước Lương Quới - Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre11/09/2019Quyết địnhTài nguyên và Môi trường
67335/BC-UBNDVề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường11/09/2019Báo cáoTài nguyên và Môi trường
681973/QĐ-UBNDV/v thông qua phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre11/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
694490/UBND-KTVề việc góp ý dự thảo Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường09/09/2019Công vănMôi trường
704488/UBND-KTV/v tham mưu Kế hoạch thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về ứng phó BĐKH, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường09/09/2019Công vănTài nguyên và Môi trường
714285/UBND-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại28/08/2019Công vănMôi trường
721718/QĐ-UBNDVề việc công bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 30 thủ tục hành chính thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường13/08/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
73311/BC-UBNDVề việc triển khai Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường19/08/2019Báo cáoMôi trường
741742/QĐ-UBNDPhê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần Rượu Phú Lễ15/08/2019Quyết địnhTài nguyên
751638/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố 09 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường.02/08/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
763835/UBND-KTVề việc tham mưu góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại06/08/2019Công vănMôi trường
773833/UBND-KTVề việc tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 27/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường06/08/2019Công vănMôi trường
781610/QĐ-UBNDV/v quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Văn Đáo giữ chức vụ PGĐ Sở Tài nguyên và môi trường 01/08/2019Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
79275/BC-UBND V/v báo cáo triển khai áp dụng vị trí việc làm chuyên ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre 25/07/2019Báo cáoTài nguyên và Môi trường
803563/UBND-KTV/v tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai, tài nguyên cát trên địa bàn tỉnh22/07/2019Công vănĐất đai - Nhà ở
813516/UBND-KGVXV/v thống nhất chủ trương phối hợp đào tạo trình độ Thạc sỹ ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; ngành Quản lý đất đai19/07/2019Công vănGiáo dục nghề nghiệp
823323/UBND-THV/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường 10/07/2019Công vănMôi trường
831431/QĐ-UBNDV/v công bố 01 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 08/07/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
843116/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 27/06/2019Công vănTài nguyên
853122/UBND-KTV/v chấn chỉnh công tác tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường 27/06/2019Công vănMôi trường
863031/UBND-THV/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và môi trường 21/06/2019Công vănLĩnh vực khác
871311/QĐ-UBNDV/v bổ nhiệm Kế toán trưởng Sở tài nguyên và Môi trường18/06/2019Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
882950/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước18/06/2019Công vănTài nguyên
892815/UBND-KTV/v tham mưu cung cấp thông tin xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 07/06/2019Công vănCán bộ, Công chức, Viên chức
902329/UBND-KTV/v ý kiến việc thông qua thành viên UBND tỉnh văn bản QPPL của Sở Tài nguyên và môi trường17/05/2019Công vănXây dựng VBQPPL
912308/UBND-KTV/v kiểm tra phản ánh của Báo Tài nguyên và môi trường về thiệt hại sản xuất nông nghiệp do ngập úng15/05/2019Công vănNông nghiệp
92 980/QĐ-UBNDV/v quyết định tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2018 Phòng Quản lý Tài nguyên và môi trường và Ban QLDA PTHT các khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp14/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
93934/QĐ-UBNDV/v quyết định khen thưởng thành tích tổng kết cho 01 tập thể 20 cá nhân năm 2018 thuộc Sở Tài nguyên và môi trường10/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
94933/QĐ-UBNDV/v quyết định khen thưởng thành tích tổng kết cho 01 tập thể 05 cá nhân năm 2018 thuộc Sở Tài nguyên và môi trường10/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
952199/UBND-TCĐTV/v phê duyệt điều chỉnh nguồn kinh phí, thời gian thực hiện nhiệm vụ Biên tập và chồng ghép bản đồ quy hoạch lên bản đồ địa chính và đưa lên website Sở Tài nguyên10/05/2019Công vănĐo đạc và bản đồ
96891/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường06/05/2019Quyết địnhMôi trường
97860/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 18 tục hành chính thay thế trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường02/05/2019Quyết địnhTài nguyên và Môi trường
98859/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 16 tục hành chính thay thế trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường02/05/2019Quyết địnhTài nguyên và Môi trường
99858/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 16 tục hành chính thay thế danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường02/05/2019Quyết địnhMôi trường
100857/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 03 tục hành chính mới ban hành và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường02/05/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre