Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
12392/QĐ-UBND V/v phê duyệt 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre25/09/2020Quyết địnhLĩnh vực khác
2 2276/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre16/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
32294/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre17/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
42302/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre18/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
52263/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
62259/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
74593/UBND-THV/v tham mưu xây dựng quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn07/09/2020Công vănNông nghiệp
84591/UBND-KTV/v xin phép vắng mặt và ủy nhiệm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham dự họp chống khai thác IUU07/09/2020Công vănLĩnh vực khác
92188/QĐ-UBNDV/v thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre09/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
104529/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn04/09/2020Công vănKhoa học công nghệ
11 2139/QĐ-UBNDPhê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết củaSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn01/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
122081/QĐ-UBNDPhê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre26/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
134276/UBND-KT V/v tham mưu đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiến nghị của ngư dân21/08/2020Công vănPhát triển nông thôn
143949/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lâm nghiệp05/08/2020Công vănLâm Nghiệp
15 1863/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế,02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre04/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
161762/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre27/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
171761/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 27/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
183690/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre23/07/2020Công vănLâm Nghiệp
193599/UBND-KTV/v triển khai Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn20/07/2020Công vănPhát triển nông thôn
203594/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống hạn mặn, mùa khô năm 2019- 2020 và định hướng phát triển nông nghiệp bềnh vững17/07/2020Công vănPhát triển nông thôn
211696/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre17/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
221695/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 17/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
233383/UBND-KSTTV/v triển khai Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn07/07/2020Công vănThủ tục hành chính
243454/UBND-KTV/v phê duyệt Kế hoạch trao đổi, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Kiên Giang của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn13/07/2020Công vănLĩnh vực khác
253081/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sản xuất vụ Mùa năm 202022/06/2020Công vănNông nghiệp
261474/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre25/06/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
271404/QĐ-UBNDV/v bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre17/06/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
281322/QĐ-UBNDV/v công bố 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre09/06/2020Quyết địnhThủy - hải sản
292777/UBND-KTV/v chủ trương tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn08/06/2020Công vănLĩnh vực khác
302698/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn02/06/2020Công vănThủ tục hành chính
312090/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hợp tác xã nông nghiệp29/04/2020Công vănNông nghiệp
322043/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hợp tác xã27/04/2020Công vănNông nghiệp
331969/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nuôi tôm nước lợ23/04/2020Công vănThủy - hải sản
341765/UBND-KTV/v ý kiến về đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kinh phí thuê phòng nghỉ13/04/2020Công vănTài chính - Ngân sách
35845/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 04 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 13/04/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
36 683/QĐ-UBND V/v Quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 cho 03 tập thể thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 25/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
371418/UBND-KSTTV/v xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/03/2020Công vănThủ tục hành chính
38701/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 26/03/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
391358/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sản xuất nông nghiệp 24/03/2020Công vănNông nghiệp
40579/QĐ-UBNDV/v Quyết định tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 18/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
411230/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/03/2020Công vănThủ tục hành chính
42491/QĐ-UBNDV/v khen thưởng thành tích tổng kết kinh tế xã hội năm 2019 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 05 tập thể và 14 cá nhân 11/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
43492/QĐ-UBNDV/v tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 04 tập thể 11/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
44493/QĐ-UBNDV/v Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết kinh tế xã hội năm 2019 thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 07 cá nhân 11/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
451165/UBND-KT V/v Tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thuỷ lợi 13/03/2020Công vănLĩnh vực khác
46862/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Cúm gia cầm và các bệnh trên gia súc 27/02/2020Công vănNông nghiệp
47986/UBND-KTV/v góp ý Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 04/03/2020Công vănPhát triển nông thôn
48868/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực thuỷ sản (Nội dung chất vấn của Quốc hội khóa XIV ) 28/02/2020Công vănThủy - hải sản
49354/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre 26/02/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
50837/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 26/02/2020Công vănLĩnh vực khác
51642/UBND-KT V/v xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên lĩnh vực Chăn nuôi 17/02/2020Công vănNông nghiệp
52 185/QĐ-UBND V/v Quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 22/01/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
5340/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre08/01/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
5432/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 03 Thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre07/01/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
55 01/TB-UBND V/v thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2002 của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 03/01/2020Thông báoNông nghiệp
566544/UBND-KTV/v tăng cường kiểm soát vận chuyển gia cầm, sản phẩm từ gia cầm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 30/12/2019Công vănNông nghiệp
572878/QĐ-UBNDV/v Quyết định tổ chức lại Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 23/12/2019Quyết địnhLâm Nghiệp
586271/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/12/2019Công vănThủ tục hành chính
592741/QĐ-UBNDV/v Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020 lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 09/12/2019Quyết địnhPhát triển nông thôn
606116/UBND-KT V/v Xin phép vắng mặt và Uỷ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham dự đối thoại với nông dân 06/12/2019Công vănLĩnh vực khác
612615/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 25/11/2019Quyết địnhĐấu thầu
62 5875/UBND-KTV/v thống nhất chủ trương tiếp Đoàn công tác của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến tham quan học tập kinh nghiệm 21/11/2019Công vănPhát triển nông thôn
63 5652/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện tốt Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre 08/11/2019Công vănMôi trường
645480/UBND-KT V/v tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 04/11/2019Công vănLĩnh vực khác
655265/UBND-KTV/v thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tỉnh Bến Tre 22/10/2019Công vănPhát triển nông thôn
662278/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 17/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
675140/UBND-KTV/v rà soát, kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra văn bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, kiến nghị 16/10/2019Công vănPhát triển nông thôn
68263/TB-UBNDV/v thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư 11/10/2019Thông báoĐầu tư
694862/UBND-KTV/v thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 01/10/2019Công vănMôi trường
704782/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/09/2019Công vănPhát triển nông thôn
712036/QĐ-UBNDV/v quyết định phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
722037/QĐ-UBNDV/v quyết định phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
732076/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre24/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
744652/UBND-KSTTVề việc xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn18/09/2019Công vănThủ tục hành chính
751984/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 11/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
764556/UBND-KTV/v đề xuất hướng giải quyết các kiến nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bến Tre 13/09/2019Công vănLĩnh vực khác
771911/QĐ-UBNDVề việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre04/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
784360/UBND-KTVề việc thực hiện công tác thống kê giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với ngành Thống kê30/08/2019Công vănLĩnh vực khác
791736/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre14/08/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
804019/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực khai thác thủy sản15/08/2019Công vănThủy - hải sản
81 3979/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về phòng, chống bệnh dịch tả lợn (heo) châu Phi 13/08/2019Công vănMôi trường
823725/UBND-KTVề việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 1438/KH-SNN ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn31/07/2019Công vănNông nghiệp
83 1609/QĐ-UBNDV/v quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Điền giữ chức vụ Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 31/07/2019Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
843759/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nông nghiệp01/08/2019Công vănNông nghiệp
853669/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/07/2019Công vănNông nghiệp
86 3442/UBND-KT V/v triển khai thực hiện các NQ về kết quả giám sát hiệu lực, hiệu quả các chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn 17/07/2019Công vănNông nghiệp
871432/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 08/07/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
882788/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn (heo) Châu Phi06/06/2019Công vănLĩnh vực khác
89209/GM-UBNDV/v mời tham dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tụ đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể - Thời gian: 7h30 ngày 14/6/2019 - Địa điểm: HT số 3, Văn phòng Tỉnh ủy (mời Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)06/06/2019Công vănLĩnh vực khác
902476/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện Kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khai thác IUU24/05/2019Công vănLĩnh vực khác
91967/QĐ-UBND V/v quyết định công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre13/05/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
92965/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính thay thế, 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre13/05/2019Quyết địnhThủy - hải sản
93 957/QĐ-UBNDV/v quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2018 cho 08 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn13/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
94956/QĐ-UBNDV/v quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2018 cho 06 tập thể và 18 cá nhân thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
95 955/QĐ-UBNDV/v quyết định tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2018 cho 05 tập thể thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn13/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
96854/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre02/05/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
972008/UBND-THCông văn v/v triển khai Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn02/05/2019Công vănPhát triển nông thôn
98780/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre24/04/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
991964/UBND-KTV/v xây dựng kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn25/04/2019Công vănPhát triển nông thôn
1001847/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn19/04/2019Công vănLâm Nghiệp
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre