Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
12333/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt 02 quy trình mới, sửa đổi 01 quy trình, bãi bỏ 02 quy trình nội bộ trong quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội21/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
25914/TTr-UBNDVề việc hỗ trợ kinh phí xây dựng mộ, nghĩa trang liệt sĩ và cải tạo nâng cấp Trung tâm điều dưỡng người có công25/11/2019Tờ trìnhNgười có công
32280/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã địa bàn tỉnh Bến Tre 17/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
42280/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã địa bàn tỉnh Bến Tre 17/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
5 2285/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 17/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
6 2279/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre 17/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
7 2198/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố danh mục 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và xã hội 07/10/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
8 2003/QĐ-UBNDV/v quyết định bãi bỏ danh mục 20 thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh 13/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
92004/QĐ-UBNDV/v quyết định công bố danh mục 06 thủ tục hành chính mới, danh mục 38 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre 13/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
103427/UBND-KGVXV/v yêu cầu triển khai thực hiện quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng16/07/2019Công vănNgười có công
111453/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động thương binh xã hội10/07/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
126223/UBND-TCĐT V/v chỉ đạo rút kinh nghiệm triển khai thực hiện các gói thầu thuê xe, vé tàu đưa người có công đi điều dưỡng năm 201828/12/2018Công vănTài chính - Ngân sách
132519/QĐ-UBND Về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ21/11/2018Quyết địnhNgười có công
145445/UBND-TCĐT V/v phê duyệt bổ sung kinh phí cho ngân sách cấp huyện để xây dựng nhà ở người có công với cách mạng do tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ16/11/2018Công vănTài chính - Ngân sách
155142/UBND-KGVX V/v yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ về xử lý khoản trợ cấp người có công đã hưởng không đúng quy định31/10/2018Công vănNgười có công
162317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê xe và vé tàu đưa người có công đi điều dưỡng năm 201826/10/2018Quyết địnhĐấu thầu
172087/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre03/10/2018Quyết địnhThủ tục hành chính
181845/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre07/09/2018Quyết địnhThủ tục hành chính
193863/UBND-TCĐT V/v điều chỉnh kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2018 - Trung tâm điều dưỡng người có công21/08/2018Công vănTài chính - Ngân sách
201382/QĐ-UBND Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ02/07/2018Quyết địnhNgười có công
212589/UBND-TCĐT V/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng nhà ở năm 201807/06/2018Công văn[Đang cập nhật...]
222588/TTr-UBND Về việc cho ý kiến về phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ07/06/2018Tờ trìnhNgười có công
23778/QĐ-UBND V/v công bố danh mục 08 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 08 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre16/04/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
24777/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện16/04/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
25671/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuê xe và vé tàu đưa Người có công đi điều dưỡng năm 201803/04/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
261266/UBND-TCĐT V/v phân bổ kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2018 - Trung tâm điều dưỡng người có công27/03/2018Công văn[Đang cập nhật...]
27431/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 15 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; danh mục 12 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và Lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội02/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
28429/QĐ-UBND V/v công bố danh mục 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; danh mục 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre01/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
29428/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre01/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
306094/UBND-TCĐT V/v điều chỉnh phân bổ kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2017 về nội dung chi hỗ trợ mua sắm, sửa chữa Trung tâm điều dưỡng người có công28/12/2017Công văn[Đang cập nhật...]
311548/QĐ-UBND Về việc khen thưởng thành tích Người có công tiêu biểu, gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp các phong trào tại địa phương trong thời gian qua07/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
321496/QĐ-UBND Về việc công bố 06 thủ tục hành chính ban hành mới; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã03/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
331484/QĐ-UBNDV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Đưa Người có công đi điều dưỡng03/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
342981/TTr-UBNDV/v xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà sinh hoạt đa năng, nhà vệ sinh chung, san lấp mặt bằng, sân đường nội bộ và hệ thống thoát nước, cây xanh - Trung tâm điều dưỡng người có công (phần mở rộng) tỉnh Bến Tre.03/07/2017Công văn[Đang cập nhật...]
352705/UBND-TCĐTV/v điều chỉnh kinh phí Trung ương ủy quyền năm 2017 về nội dung chi hỗ trợ mua sắm, sửa chữa Trung tâm điều dưỡng Người có công19/06/2017Công văn[Đang cập nhật...]
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre