Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
1 2337/QĐ-UBNDV/v phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ "Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020"21/09/2020Quyết địnhMôi trường
22358/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Đánh giá, điều chỉnh lập mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre”23/09/2020Quyết địnhMôi trường
32258/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre 15/09/2020Công vănThủ tục hành chính
42280/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng công suất Nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống TTC – Cụm công nghiệp Phong Nẫm”16/09/2020Quyết địnhMôi trường
52245/QĐ-UBNDV/v thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Trung tâm Thương mại siêu thị Co.op Mart Bến Tre”14/09/2020Quyết địnhThanh tra, kiểm tra, giám sát
62255/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
72205/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
84529/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi, chức năng quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn04/09/2020Công vănKhoa học công nghệ
94521/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường04/09/2020Công vănKinh tế, Xã hội
102108/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường và 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre28/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
11 2110/QĐ-UBNDVề việc thành lập Đoàn Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường28/08/2020Quyết địnhMôi trường
122093/QĐ-UBNDPhê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre27/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
134175/KH-UBNDV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)17/08/2020Kế hoạchMôi trường
141998/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”18/08/2020Quyết địnhMôi trường
152002/QĐ-UBNDV/v hủy bỏ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/08/2020Quyết địnhLĩnh vực khác
164138/UBND-KTV/v góp ý dự thảo đề cương Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2040, tầm nhìn đến năm 205014/08/2020Công vănBiển và Hải đảo
174083/UBND-KSTTV/v giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực môi trường12/08/2020Công vănThủ tục hành chính
183964/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo Đề cương Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 205006/08/2020Công vănBiển và Hải đảo
191860/QĐ-UBNDVề việc thành lập Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ “Đánh giá, điều chỉnh lập mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre”03/08/2020Quyết địnhLĩnh vực khác
201781/QĐ-UBNDV/v cho phép triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản, môi trường sống các loài thủy sản và nghề cá thương phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre28/07/2020Quyết địnhKhoa học công nghệ
211740/QĐ-UBNDVề việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Trung tâm thương mại - siêu thị”24/07/2020Quyết địnhMôi trường
223709/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử24/07/2020Công vănThông tin - Tuyên truyền
231733/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường23/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
243597/UBND-KTV/v thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh20/07/2020Công vănMôi trường
253612/UBND-KTV/v thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng không dùng tiền mặt20/07/2020Công vănLâm Nghiệp
261688/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 02 thủ tục hành chính ban hành mới, danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 09 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 16/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
271679/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu”16/07/2020Quyết địnhMôi trường
281570/QĐ-UBNDV/v ban hành quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi và danh mục 03 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre06/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
293382/UBND-KTV/v tăng cường công tác kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT và kiểm soát việc thực hiện công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre07/07/2020Công vănMôi trường
301608/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố danh mục 01 thủ tục hành chính ban hành mới; 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre09/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
311532/QĐ-UBNDVề việc công bố 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường02/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
321538/QĐ-UBNDVề việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nuôi tôm công nghiệp 28ha”02/07/2020Quyết địnhMôi trường
333243/GXN-UBNDV/v Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Hưng Trường Phát”29/06/2020Công vănMôi trường
341505/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bệnh viện đa khoa Minh Đức – Nâng cấp quy mô từ 100 giường bệnh lên 140 giường bệnh”29/06/2020Quyết địnhMôi trường
353201/UBND-KSTTV/v giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC mới trong lĩnh vực thuế26/06/2020Công vănThủ tục hành chính
36233/BC-UBNDV/v tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng đến năm 202122/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
373042/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí18/06/2020Công vănMôi trường
383004/UBND-KTV/v tham mưu thực hiện kiểm soát, truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bến Tre17/06/2020Công vănMôi trường
39 1310/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre”08/06/2020Quyết địnhMôi trường
401395/QĐ-UBNDV/v Quyết định ban hành quyết định công bố 08 thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường17/06/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
411387/QĐ-UBNDV/v Quyết định thành lập HĐTĐ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất hơi cong suất 1.000.000 tấn/năm, điện công suất 150.000.000 kwh/năm" tại KCN Giao Long, Châu Thành, Bến Tre.16/06/2020Quyết địnhMôi trường
421388/QĐ-UBNDV/v Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề cương nhiệm vụ " Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020"16/06/2020Quyết địnhMôi trường
431368/QĐ-UBNDV/v Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020 Lĩnh vực Tuyên truyền vận động – Môi trường sáng kiến Vận động phụ nữ tiểu thương sử dụng túi tự phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường15/06/2020Quyết địnhMôi trường
441309/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ Cẩm Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre"09/06/2020Quyết địnhMôi trường
452890/UBND-KTV/v Gửi lại file dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí11/06/2020Công vănMôi trường
462845/UBND-KTV/v tham mưu góp ý hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí09/06/2020Công vănMôi trường
471259/QĐ-UBNDV/v Quyết định điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Công ty TNHH may mặc Ming Đa Việt Nam02/06/2020Quyết địnhMôi trường
481246/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án " Xây dựng bãi rác tập trung huyện Giồng Trôm "01/06/2020Quyết địnhMôi trường
492712/UBND-KTV/v tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 202003/06/2020Công vănMôi trường
501241/QĐ-UBND V/v Quyết định Ghi nhận kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động đường bờ biển tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu – nước biển dâng và đề xuất các giải pháp phát triển bãi bồi thân thiện với môi trường”01/06/2020Quyết địnhKhoa học công nghệ
512574/UBND-KSTTV/v giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn28/05/2020Công vănThủ tục hành chính
522484/UBND-KT V/v tham mưu góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)22/05/2020Công vănMôi trường
531136/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt Báo cáo chuyên đề Khảo sát, đánh giá nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh18/05/2020Quyết địnhMôi trường
54 2425/UBND-KTV/v thông báo tham dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V, năm 202020/05/2020Công vănBáo chí, xuất bản
551189/QĐ-UBNDV/v điều động, bổ nhiệm ông Bùi Minh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường26/05/2020Quyết địnhCán bộ công chức trong tỉnh
562422/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường địa phương20/05/2020Công vănMôi trường
572423/UBND-KTV/v tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng20/05/2020Công vănMôi trường
581091/QĐ-UBND V/v Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Hưng Trường Phát”12/05/2020Quyết địnhMôi trường
592319/UBND-KTV/v tham mưu báo cáo Chiến lược Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203013/05/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
60149/BC-UBNDV/v rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức là đối tượng trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường07/05/2020Báo cáoThanh tra, kiểm tra, giám sát
612203/UBND-KTV/v triển khai thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải06/05/2020Công vănMôi trường
622175/UBND-KTV/v tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021 - 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre05/05/2020Công vănTài chính - Ngân sách
632115/UBND-KTV/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 202029/04/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
641985/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 201923/04/2020Công vănMôi trường
651901/UBND-KTV/v Tham mưu rà soát, đánh giá hoạt động của các tổ chức là đối tượng trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường20/04/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
66838/QĐ-UBNDV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bến Tre”13/04/2020Quyết địnhMôi trường
67837/QĐ-UBNDV/v điều chỉnh nội dung Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy chế biến thủy sản Trường Long”13/04/2020Quyết địnhMôi trường
681776/UBND-KTV/v tham mưu góp ý Dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 201914/04/2020Công vănLĩnh vực khác
691706/KH-UBNDV/v Kế hoạch thu thập, quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 202009/04/2020Kế hoạchTài nguyên và Môi trường
70811/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Nhà máy sản xuất giày cao cấp và bán thành phẩm giày”09/04/2020Quyết địnhMôi trường
711554/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 31/03/2020Công vănMôi trường
721528/UBND-NCV/v ban hành Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 31/03/2020Công vănMôi trường
7395/BC-UBNDV/v kết quả tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2019 31/03/2020Báo cáoMôi trường
74 684/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Xây dựng bãi rác tập trung huyện Giồng Trôm" 25/03/2020Quyết địnhMôi trường
75723/QĐ-UBNDV/v Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Minh Khôi, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kể từ ngày 01/4/2020 27/03/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
76566/QĐ-UBNDV/v Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho 14 cá nhân 18/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
77565/QĐ-UBNDV/v Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cho 01 tập thể và 10 cá nhân 18/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
781220/UBND-KT V/v quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng 16/03/2020Công vănLâm Nghiệp
79525/QĐ-UBNDV/v Quyết định điều chỉnh nội dung phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột cá Gò Đàng Bến Tre” tại khu công nghiệp An Hiệp 16/03/2020Quyết địnhĐầu tư
80540/QĐ-UBNDV/v khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 cho Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre 16/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
81402/QĐ-UBNDV/v Quyết định điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trung tâm thương mại siêu thị Co.op Mart Bến Tre” 03/03/2020Quyết địnhMôi trường
82392/QĐ-UBNDV/v quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng - Công nghệ môi trường Hùng Phương 02/03/2020Quyết địnhĐất đai - Nhà ở
83390/QĐ-UBNDV/v quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre , tỉnh Bến Tre" 02/03/2020Quyết địnhMôi trường
84325/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Kè giảm sóng bảo vệ bờ biển khu vực Cồn Bửng, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre" 21/02/2020Quyết địnhMôi trường
85326/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Khu tái định cư Đông Á - Phú Nhuận" 21/02/2020Quyết địnhMôi trường
86790/UBND-KGVXV/v tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành qua môi trường mạng 25/02/2020Công vănCông nghệ thông tin, điện tử
87716/UBND-KTV/v lắp đặt thí điểm trạm quan trắc môi trường nước tự động 20/02/2020Công vănMôi trường
88729/UBND-KT V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 20/02/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
89620/UBND-KTV/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 14/02/2020Công vănTài nguyên
90245/QĐ-UBND V/v Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất khẩu dừa Thiện Hương tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm do ông Đỗ Tấn Thiện làm giám đốc 07/02/2020Quyết địnhVi phạm hành chính
91246/QĐ-UBNDV/v Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm đối với ông Nguyễn Thanh Hoà sinh năm 1974 07/02/2020Quyết địnhVi phạm hành chính
92244/QĐ-UBNDV/v Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường đối với Công ty TNHH Dừa Hữu Trọng tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm do ông Nguyễn Văn Trong làm giám đốc 07/02/2020Quyết địnhVi phạm hành chính
93552/KH-UBNDV/v kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2020 - 2022 10/02/2020Kế hoạchMôi trường
94 499/KH-UBNDV/v Kế hoạch tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Bến Tre năm 2020 06/02/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
95 506/UBND-KTV/v tham mưu phối hợp thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 06/02/2020Công vănLĩnh vực khác
9632/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2019 03/02/2020Báo cáoTài nguyên và Môi trường
97203/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy điện gió Nexif Energy Bến Tre" 03/02/2020Quyết địnhMôi trường
98201/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Thí điểm nâng cấp, cải tạo công trình trạm xử lý phân bùn thải bể tự hoại thành phố Bến Tre " 03/02/2020Quyết địnhLĩnh vực khác
9931/BC-UBND V/v báo cáo hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh Bến Tre 03/02/2020Báo cáoMôi trường
100 426/UBND-KT V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Âm lịch 2020 31/01/2020Công vănMôi trường
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre