Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
12260/QĐ-UBNDV/v Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 15/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
22294/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre17/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
3 2139/QĐ-UBNDPhê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp và lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết củaSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn01/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
44363/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo Nghị định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp25/08/2020Công vănLâm Nghiệp
53949/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lâm nghiệp05/08/2020Công vănLâm Nghiệp
6 1863/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế,02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre04/08/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
7311/BC-UBNDV/v Rà soát, đánh giá các chính sách đầu tư ngành Lâm nghiệp tỉnh Bến Tre29/07/2020Báo cáoLâm Nghiệp
83690/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre23/07/2020Công vănLâm Nghiệp
93535/UBND-KTV/v tham mưu Báo cáo rà soát, đánh giá các chính sách đầu tư ngành lâm nghiệp15/07/2020Công vănLâm Nghiệp
103533/UBND-KTV/v chủ trương thực hiện xác định ranh và cắm mốc giới đất quy hoạch lâm nghiệp15/07/2020Công vănLâm Nghiệp
112962/UBND-KTV/v triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật16/06/2020Công vănLâm Nghiệp
122852/UBND-KTV/v giao tham mưu chủ trương thực hiện xác định ranh và cắm mốc giới đất quy hoạch lâm nghiệp09/06/2020Công vănLâm Nghiệp
13349/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre 25/02/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
14188/UBND-KTVề việc điều chỉnh chỉ tiêu khu lâm nghiệp trong Công văn số 6070/UBND-KT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh13/01/2020Công vănLâm Nghiệp
1540/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính thay thế, 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre08/01/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
1641/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre08/01/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
176568/UBND-KTV/v tham mưu văn bản kiến nghị Tổng cục Lâm nghiệp khảo sát đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên 30/12/2019Công vănLâm Nghiệp
186335/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 18/12/2019Công vănLâm Nghiệp
196271/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/12/2019Công vănThủ tục hành chính
206080/UBND-KTV/v xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg về lâm nghiệp 04/12/2019Công vănLâm Nghiệp
211984/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre 11/09/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
222229/UBND-KTV/v tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp13/05/2019Công vănLâm Nghiệp
23 855/QĐ-UBND V/v công bố danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre02/05/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
24854/QĐ-UBNDV/v công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được thay thế, 11 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre02/05/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
25852/QĐ-UBNDQuyết định về việc chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Nông lâm nghiệp Hưng Thịnh tại xã Thanh Tân huyện Mỏ Cày Bắc02/05/2019Quyết địnhĐất đai - Nhà ở
261847/UBND-KSTTV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn19/04/2019Công vănLâm Nghiệp
27690/QĐ-UBNDV/v Công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính ban hành mới, 06 thủ tục hành chính thay thế, 33 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre12/04/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
28663/QĐ-UBNDV/v công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre10/04/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
29662/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính thay thế, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre10/04/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
301573/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về lâm nghiệp05/04/2019Công vănLâm Nghiệp
311572/UBND-KTV/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về lâm nghiệp05/04/2019Công vănLâm Nghiệp
321225/UBND-KSTT*V/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn19/03/2019Công vănLâm Nghiệp
331063/UBND-KT*V/v tổ chức thực hiện các thông tư về lâm nghiệp12/03/2019Công vănLâm Nghiệp
345987/UBND-KT V/v xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết thực hiện Đề án "Phát triển sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020"20/12/2018Công vănNông nghiệp
355788/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Nghị định thi hành Luật phòng, chống thiên tai và Luật lâm nghiệp06/12/2018Công vănTư pháp
364572/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp về trồng, quản lý và bảo vệ rừng01/10/2018Công vănLâm Nghiệp
37266/BC-UBND Về thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre20/07/2018Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
381304/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua cây giống lâm nghiệp năm 201821/06/2018Quyết địnhLâm Nghiệp
392834/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản19/06/2018Kế hoạchLâm Nghiệp
401125/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đơn giá một số loài cây giống lâm nghiệp và đơn giá trồng, chăm sóc và bảo vệ 01 ha rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre29/05/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
411434/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thi công gói thầu xây lắp hạng mục vườn ươm cây giống lâm nghiệp thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2017 (lần 2)03/04/2018Công văn[Đang cập nhật...]
42531/QĐ-UBND V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục công trình: Vườn ươm cây giống lâm nghiệp thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2015-201715/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
43831/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình Vườn ươm cây giống lâm nghiệp thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2015-201701/03/2018Công văn[Đang cập nhật...]
4455/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thi công gói thầu xây lắp hạng mục Vườn ươm cây giống lâm nghiệp thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2015-201705/01/2018Công văn[Đang cập nhật...]
453140/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Đo đạc tách thửa đất lâm nghiệp trên 03 huyện: Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú28/12/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
465381/UBND-TCĐT V/v chủ trương và kinh phí thực hiện rà soát đất lâm nghiệp ba huyện biển: Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú22/11/2017Công văn[Đang cập nhật...]
475065/TTr-UBND Về việc hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre06/11/2017Tờ trình[Đang cập nhật...]
482437/QĐ-UBND Về việc công bố 03 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre16/10/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
49245/TB-UBND ngày Ý kiến kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh stại cuôc họp xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp13/09/2017Thông báo[Đang cập nhật...]
501694/QĐ-UBND Về việc công bố 02 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre28/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
511693/QĐ-UBND Về việc côing bố 01 thủ tục hành chính ban hành mới, 01 thủ tục hành chính thay thế và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnhvực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre28/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
523457/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công hạng mục Vườn ươm cây giống lâm nghiệp thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2015-2017)01/08/2017Công văn[Đang cập nhật...]
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre