Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
14895/UBND-KTV/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh nội dung xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh22/09/2020Công vănLĩnh vực khác
24697/TTr-UBNDV/v Trình xem xét tổ chức họp Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX để giải quyết công việc phát sinh đột xuất11/09/2020Tờ trìnhLĩnh vực khác
33782/UBND-KTV/v triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 29/07/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
4 3659/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện NQ số 10 và NQ số 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh22/07/2020Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
51603/QĐ-UBNDV/v Quyết định điều động ông Nguyễn Văn Khiêm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016-202108/07/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
6259/BC-UBNDV/v trả lời ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ 16-Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX03/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
73332/UBND-KT V/v giao trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, kỳ họp thứ 1603/07/2020Công vănLĩnh vực khác
8201/BC-UBNDV/v trình HĐND tỉnh kết quả thực hiện các Khoản 3, 5, 6 Điều 2 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre, khóa IX05/06/2020Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
92581/TTr-UBNDV/v trình bổ sung nội dung trình tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX28/05/2020Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
10202/BC-UBNDV/v trình HĐND tỉnh Báo cáo không ban hành 03 Nghị quyết theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và sự cần thiết phải bổ sung 13 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX05/06/2020Báo cáoLĩnh vực khác
112783/TTr-UBNDV/v Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục điều chỉnh, bổ sung mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 202008/06/2020Tờ trìnhĐất đai - Nhà ở
122784/TTr-UBNDV/v Trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 202008/06/2020Tờ trìnhĐất đai - Nhà ở
132666/TTr-UBND V/v bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX01/06/2020Tờ trìnhLĩnh vực khác
142518/UBND-THV/v chuẩn bị nội dung báo cáo trình kỳ họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX25/05/2020Công vănLĩnh vực khác
15 2299/UBND-KTV/v Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020 tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường)12/05/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
162259/UBND-KTV/v tham mưu trải lời ý kiến của Đại biểu tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh08/05/2020Công vănLĩnh vực khác
171422/TTr-UBND V/v bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 25/03/2020Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
181361/TTr-UBND V/v Trình thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 03/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre 24/03/2020Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
19 1148/TTr-UBNDV/v trình bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX 12/03/2020Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
20100/UBND-KTVề việc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 202008/01/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
212541/QĐ-UBNDV/v Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019, lĩnh vực Cải cách hành chính Tên sáng kiến: “Giải pháp nâng cao hoạt động giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh” 30/12/2019Quyết địnhHành chính
226511/UBND-THV/v triển khai Nghị quyết số 71/NQ-HĐNDc của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020 26/12/2019Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
23 6468/UBND-NCV/v triển khai Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐN của Hội đồng nhân dân tỉnh 25/12/2019Công vănTư pháp
24451/BC-UBNDV/v trả lời ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX 04/12/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
25 6064/TTr-UBND V/v báo cáo kết quả xử lý Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 04/12/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
26436/BC-UBNDV/v đề xuất phương án xử lý Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh25/11/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
27414/BC-UBNDVv báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX 05/11/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
28413/BC-UBNDVv báo cáo kết quả thực hiện các khoản 1,2,3 Điều 2 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX 05/11/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
295531/TTr-UBNDV/v tờ trình ban hành Nghị quyết về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh 05/11/2019Tờ trìnhĐầu tư
30 5398/TTr-UBNDV/v tờ trình xin rút Nghị quyết trình tại Kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX 30/10/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
315247/TTr-UBNDV/v tờ trình đăng ký danh mục Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2020 22/10/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
325189/TTr-UBNDV/v tờ trình đề nghị được giữ nguyên nội dung 01 Nghị quyết đã đăng ký và đề xuất xây dựng 01 Nghị quyết trình tại Kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX 18/10/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
335177/TTr-UBNDV/v tờ trình đăng ký bổ sung 16 Nghị quyết và rút 01 phần nội dung đã đăng ký trình tại kỳ họp cuối năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX 17/10/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
345110/TTr-UBNDV/v tờ trình rút nội dung đăng ký trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 14/10/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
35373/BC-UBNDV/v giải trình nội dung qua thẩm tra của các Ban chuyên trách của HĐND tỉnh đề nghị bổ sung, giải trình tại Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX 10/10/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
364693/UBND-KTV/v triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 20/09/2019Công vănĐất đai - Nhà ở
374511/UBND-THVề việc dự kiến nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp bất thường11/09/2019Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
384517/UBND-KGVXV/v triển khai thực hiện NQ số 18 của Hội đồng nhân dân tỉnh11/09/2019Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
39317/BC-UBNDVề việc giải trình nội dung qua thẩm tra các Ban của HĐND tỉnh đề nghị bổ sung, giải trình tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX23/08/2019Báo cáoLĩnh vực khác
404008/UBND-KTV/v tham mưu báo cáo phục vụ giám sát của Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về vấn đề bảo vệ môi trường đối với việc nuôi cá da trơn 14/08/2019Công vănMôi trường
413851/UBND-KTV/v triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 201907/08/2019Công vănĐất đai - Nhà ở
423748/TTr-UBNDV/v tờ trình rút nội dung đăng ký trình tại Kỳ họp đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX01/08/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
433467/UBND-KGVXV/v triển khai thực hiện NQ số 12 và NQ số 13 của Hội đồng nhân dân tỉnh 18/07/2019Công vănTài chính - Ngân sách
443647/TTr-UBNDVề việc bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp đột xuất Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa IX ( lần 2)29/07/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
453562/UBND-KTV/v tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự án Khôi phục và nâng cấp sông Ba Lai, đoạn từ ngã ba Giao Hòa - Chẹt Sậy đến cống đập Ba Lai22/07/2019Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
463563/UBND-KTV/v tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai, tài nguyên cát trên địa bàn tỉnh22/07/2019Công vănĐất đai - Nhà ở
473579/TTr-UBNDVề việc rút và bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX23/07/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
483454/UBND-KTV/v triển khai thực hiện các Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh17/07/2019Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
49256/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 10/07/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
503355/UBND-THV/v dự kiến nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp bất thường 11/07/2019Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
513264/UBND-KT V/v thực hiện đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sau giám sát tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri 05/07/2019Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
52243/BC-UBNDV/v trả lời ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX 01/07/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
532889/TTr-UBNDV/v tờ trình xin thông qua Nghị quyết về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh13/06/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
54199/BC-UBNDV/v không ban hành 07 Nghị quyết theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 05/11/2018 của HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2019 và sự cần thiết phải bổ sung 16 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX03/06/2019Báo cáoHành chính
552690/TTr-UBNDVề việc xin thông qua Nghị quyết về cho ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án Nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh03/06/2019Tờ trìnhĐầu tư
56 2553/TTr-UBNDV/v tờ trình rút nội dung đăng ký trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX28/05/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
572369/TTr-UBND V/v tờ trình rút và bổ sung một số nội dung trình tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX20/05/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
582362/UBND-KTV/v thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh20/05/2019Công vănLĩnh vực khác
592143/TTr-UBNDV/v tờ trình bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX08/05/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
601796/TTr-UBNDV/v rút và bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX18/04/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
61132/ BC-UBNDV/v tiến độ xây dựng các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 201912/04/2019Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
62709/TTr-UBND Về việc rút và bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX21/02/2019Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
63428/UBND-TH V/v triển khai Quyết định số 49/QĐ-HĐND ngày 28/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh24/01/2019Công vănKinh tế, Xã hội
64233/UBND-KT V/v triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh trong năm 201915/01/2019Công vănĐất đai - Nhà ở
65221/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh15/01/2019Công vănĐất đai - Nhà ở
66170/UBND-KT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh10/01/2019Công vănTrật tự - An toàn xã hội
676212/UBND-KT V/v tham mưu triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai28/12/2018Công vănKinh tế, Xã hội
686234/UBND-KT V/v thực hiện giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh28/12/2018Công vănLĩnh vực khác
696082/UBND-KT V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai25/12/2018Công vănĐất đai - Nhà ở
705632/UBND-TCĐT V/v báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung sau báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 201927/11/2018Công vănKinh tế, Xã hội
715452/UBND-KT V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết siố 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh16/11/2018Công vănKinh tế, Xã hội
725246/UBND-TCĐT V/v ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15 về ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh06/11/2018Công vănXây dựng VBQPPL
73408/BC-UBND Về việc không ban hành 02 nghị quyết, điều chỉnh 01 nghị quyết theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 và sự cần thiết phải bổ sung 10 dự thảo nghị quyết tại kỳ họp cuối năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX05/11/2018Báo cáoXây dựng VBQPPL
74406/BC-UBND Về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX02/11/2018Báo cáoKinh tế, Xã hội
755202/TTr-UBND Về việc điều chỉnh và rút Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX05/11/2018Tờ trìnhKinh tế, Xã hội
765202/TTr-UBND Về việc điều chỉnh và rút Nghị quyết trình tại kỳ họp cuối năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX05/11/2018Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
77405/BC-UBND Các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh từ kỳ họp thứ 7 đến nay02/11/2018Báo cáoKinh tế, Xã hội
785169/UBND-KT V/v hướng dẫn, tổ chức sthự chiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh01/11/2018Công vănKinh tế, Xã hội
795036/TTr-UBND Về việc đăng ký bổ sung Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX25/10/2018Tờ trìnhKinh tế, Xã hội
805018/UBND-TCĐT V/v chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh25/10/2018Công vănKinh tế, Xã hội
814899/TTr-UBND Về việc đăng ký bổ sung 02 Nghị quyết và rút 01 nội dung đã đăng ký trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX18/10/2018Tờ trìnhXây dựng VBQPPL
824809/TTr-UBND Về việc đăng ký danh mục Nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 201915/10/2018Tờ trìnhHội đồng nhân dân tỉnh
834808/TTr-UBND Về việc đăng ký bổ sung 01 Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX15/10/2018Tờ trìnhĐầu tư
844685/TTr-UBND Về việc đăng ký danh mục Nghị quyết bổ sung và rút nội dung đã đăng ký trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX08/10/2018Tờ trìnhKinh tế, Xã hội
854382/UBND-TH V/v dự kiến nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết năm 201919/09/2018Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
864054/UBND-KT V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh về các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX31/08/2018Công vănHội đồng nhân dân tỉnh
87306/BC-UBND Tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh15/08/2018Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
883699/UBND-KT V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp giữa năm 201810/08/2018Công vănĐất đai - Nhà ở
893631/UBND-TCĐT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh07/08/2018Công văn[Đang cập nhật...]
903605/UBND-TCĐT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh06/08/2018Công vănKinh tế, Xã hội
913596/UBND-TCĐT Về việc triển khai ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu03/08/2018Công vănKinh tế, Xã hội
923554/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản31/07/2018Công vănNông nghiệp
933532/UBND-KT V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh30/07/2018Công vănTài nguyên và Môi trường
943504/UBND-KT V/v triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp giữa năm 201827/07/2018Công vănĐất đai - Nhà ở
95189/TB-UBND Ý kiến kết luận của Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh11/07/2018Thông báoHội đồng nhân dân tỉnh
96243/BC-UBND Trả lời ý kiến thảo luận của Tổ đại biểu tại Kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX04/07/2018Báo cáoHội đồng nhân dân tỉnh
973055/UBND-TCĐT Về việc triển khai chủ trương của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh02/07/2018Công văn[Đang cập nhật...]
98214/BC-UBND Về việc giải trình tên các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX15/06/2018Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
992646/UBND-TCĐT Về việc triển khai chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự án Trường Trung cấp Y tế Bến Tre11/06/2018Công văn[Đang cập nhật...]
1002568/TTr-UBND Về việc thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh05/06/2018Tờ trình[Đang cập nhật...]
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre