Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
1466/BC-UBNDKết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 10 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 202023/10/2020Báo cáoLĩnh vực khác
25583/UBND-KGVXV/v triển khai Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1923/10/2020Công vănLĩnh vực khác
35550/UBND-KGVXV/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh 22/10/2020Công vănLĩnh vực khác
42728/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt số lượng học sinh được hỗ trợ gạo học kỳ I năm học 2020-2021 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ22/10/2020Quyết địnhChính sách xã hội
5458/BC-UBNDTổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ19/10/2020Báo cáoLĩnh vực khác
6455/BC-UBNDV/v tổng kết thực hiện Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ15/10/2020Báo cáoLĩnh vực khác
75421/TTr-UBNDV/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng15/10/2020Tờ trìnhThi đua khen thưởng
8452/BC-UBNDKết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy15/10/2020Báo cáoLĩnh vực khác
95394/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36 của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn14/10/2020Công vănKhí tượng thủy văn
105350/UBND-KTV/v góp ý kiến Dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 203013/10/2020Công vănNông nghiệp
115377/KH-UBNDV/v triển khai thực hiện Quyết định số 1325/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre14/10/2020Kế hoạchNông nghiệp
125078/UBND-THV/v triển khai Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Công văn số 5081/BNV-CCVC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ30/09/2020Công vănLĩnh vực khác
135230/UBND-KTV/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 118/2020/NĐ-CP của Chính phủ07/10/2020Công vănLĩnh vực khác
145245/UBND-KTV/v tổ chức triển khai, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2020-202107/10/2020Công vănKhí tượng thủy văn
152555/QĐ-UBNDV/v nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức lãnh đạo theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ (ông Trương Văn Tỷ)07/10/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
16445/BC-UBNDTổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2016-202007/10/2020Báo cáoDoanh nghiệp
175145/UBND-KT V/v triển khai thực hiện cấp nước an toàn nông thôn theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ05/10/2020Công vănPhát triển nông thôn
18 5182/UBND-KTV/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ06/10/2020Công vănLĩnh vực khác
195099/UBND-KTV/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh02/10/2020Công vănMôi trường
205092/UBND-KTV/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ01/10/2020Công vănLĩnh vực khác
215079/UBND-KSTTV/v cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ01/10/2020Công vănThông tin - Tuyên truyền
224916/UBND-KGVX V/v triển khai Thông báo số 339/TB-VPCP ngày 22/9/2020 của Văn phòng Chính phủ23/09/2020Công vănLĩnh vực khác
235042/UBND-KTV/v triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thi hành khoản 1 điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước29/09/2020Công vănKhoa học công nghệ
24431/BC-UBNDV/v tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre25/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
25430/BC-UBNDV/v báo cáo Văn phòng Chính phủ tháng 9.202025/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
262372a/QĐ-UBNDV/v viên chức thôi việc hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ (ông Phạm Hoàng Anh)23/09/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
274892/KH-UBNDV/v kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ22/09/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
284926/UBND-KTV/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khai thác cát, sỏi và bảo vệ lòng, bờ bãi sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre23/09/2020Công vănTài nguyên
294933/UBND-THV/v triển khai Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ23/09/2020Công vănLĩnh vực khác
304907/UBND-KGVX V/v triển khai Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1922/09/2020Công vănY tế - Sức khỏe
312300/QĐ-UBNDV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ 18/09/2020Quyết địnhThi đua khen thưởng
32 4790/KH-UBND V/v kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 202516/09/2020Kế hoạchTrật tự - An toàn xã hội
33407/BC-UBNDVề việc tổng hợp vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ14/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
344759/UBND-KGVXV/v triển khai Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1915/09/2020Công vănY tế - Sức khỏe
35405/BC-UBNDKết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính 11/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
36405/BC-UBNDV/v báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ điện tử và cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính11/09/2020Báo cáoThủ tục hành chính
374567/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống thiên tai07/09/2020Công vănLĩnh vực khác
384485/UBND-KGVXV/v triển khai Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1901/09/2020Công vănY tế - Sức khỏe
394533/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 203004/09/2020Công vănPhát triển nông thôn
40375/BC-UBNDV/v tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 202028/08/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
41379/BC-UBNDTổng kết, đánh giá tình hình thực hiện một số văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực thông tin đối ngoại01/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
42382/BC-UBNDTổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án thực hiện biện pháp bảo đảm bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre 01/09/2020Báo cáoLĩnh vực khác
43376/BC-UBNDKết quả thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 202031/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
444466/UBND-THV/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án trình Thủ tướng Chính phủ31/08/2020Công vănLĩnh vực khác
452084/QĐ-UBND Về việc công chức thôi việc hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ26/08/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
46370/BC-UBNDV/v kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-202028/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
474379/UBND-KGVXV/v triển khai Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1926/08/2020Công vănY tế - Sức khỏe
48365/BC-UBNDV/v tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre25/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
494283/UBND-NCV/v góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW24/08/2020Công vănLĩnh vực khác
50359/BC-UBNDV/v tình hình thực hiện Quyết định số 908/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ24/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
514301/UBND-KTV/v triển khai thực hiện Chỉ thị của của Thủ tướng Chính phủ về quản lý rác thải nhựa24/08/2020Công vănMôi trường
522059/QĐ-UBNDV/v phê duyệt danh sách cán bộ cấp xã nghỉ việc hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ25/08/2020Quyết địnhLĩnh vực khác
534327/UBND-KTV/v tiếp tục triển khai Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ25/08/2020Công vănLĩnh vực khác
54361/BC-UBNDKết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 8 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 202025/08/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
554214/KH-UBNDThực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường19/08/2020Kế hoạchĐất đai - Nhà ở
564241/UBND-KTV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ20/08/2020Công vănLĩnh vực khác
574157/UBND-NC V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW17/08/2020Công vănLĩnh vực khác
584183/KH-UBNDV/v thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/08/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
594159/UBND-NCV/v triển khai thực hiện Nghị định số 87/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến17/08/2020Công vănTư pháp
604170/UBND-KGVX V/v triển khai Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 17/08/2020Công vănLĩnh vực khác
614105/TTr-UBNDVề việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đóng góp trong hoạt động xã hội từ thiện tại tỉnh Bến Tre12/08/2020Tờ trìnhThi đua khen thưởng
62 4071/TTr-UBNDV/v đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đóng góp trong hoạt động xã hội từ thiện tại tỉnh Bến Tre11/08/2020Tờ trìnhThi đua - Khen thưởng
634069/TTr-UBNDVề việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-202011/08/2020Tờ trìnhThi đua khen thưởng
644050/UBND-KTV/v tổ chức thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã11/08/2020Công vănKinh tế, Xã hội
65333/BC-UBNDV/v kết quả thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Truyền thông về xây dựng xã hội học tập”11/08/2020Báo cáoLĩnh vực khác
664027/UBND-KTV/v triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa ước Ha Lay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp10/08/2020Công vănLĩnh vực khác
674041/UBND-KGVXV/v triển khai Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1910/08/2020Công vănY tế - Sức khỏe
683954/UBND-KGVXV/v triển khai Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến với các địa phương về phòng, chống dịch COVID-1905/08/2020Công vănLĩnh vực khác
693929/KH-UBND Thực hiện Quyết định 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn05/08/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
703930/KH-UBNDTriển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bến Tre05/08/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
713911/UBND-NCV/v Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 202504/08/2020Công vănDoanh nghiệp
723881/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị định số 88/2020/NĐCP ngày 28/7/2020 của Chính phủ03/08/2020Công vănLĩnh vực khác
733878/UBND-NCV/v triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Công an03/08/2020Công vănLĩnh vực khác
743870/UBND-KGVX V/v triển khai Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1901/08/2020Công vănLĩnh vực khác
75314/BC-UBNDV/v tình hình thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre30/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
76315/BC-UBNDV/v báo cáo Văn Phòng Chính phủ tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 31/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
77312/BC-UBNDV/v tình hình triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2020 trên địa bàn tỉnh29/07/2020Báo cáoKinh tế, Xã hội
783802/UBND-KGVXV/v nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc29/07/2020Công vănLĩnh vực khác
793818/UBND-KGVX V/v triển khai Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 của VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-1930/07/2020Công vănLĩnh vực khác
803788/UBND-NCV/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật29/07/2020Công vănLĩnh vực khác
813739/UBND-KTV/v công bố mở cảng cá theo quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ27/07/2020Công vănThủy - hải sản
82307/BC-UBNDV/v kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tháng 7 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 24/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
833719/UBND-NCV/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 202527/07/2020Công vănDoanh nghiệp
843715/UBND-KGVXV/v triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-1927/07/2020Công vănY tế - Sức khỏe
851524/QĐ-UBNDVề việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ01/07/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
863705/KH-UBNDV/v thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 40-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng24/07/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
873709/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử24/07/2020Công vănThông tin - Tuyên truyền
883668/UBND-KTV/v triển khai thực hiện Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ22/07/2020Công vănLĩnh vực khác
89302/BC-UBNDVề việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre21/07/2020Báo cáoLĩnh vực khác
903644/KH-UBNDKế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ21/07/2020Kế hoạchLao động - Tiền lương
913640/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ21/07/2020Công vănLĩnh vực khác
92298/BC-UBNDV/v sơ kết thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ20/07/2020Báo cáoTư pháp
933613/UBND-NCV/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật20/07/2020Công vănLĩnh vực khác
943601/UBND-KTV/v góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản20/07/2020Công vănTài nguyên khoáng sán
953597/UBND-KTV/v thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh20/07/2020Công vănMôi trường
963578/UBND-KTV/v chỉ đạo thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN của Bộ KHoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng Quốc gia17/07/2020Công vănKhoa học công nghệ
973553/UBND-NCV/v thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ16/07/2020Công vănLĩnh vực khác
981094/VPUBND-NCV/v triển khai Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ15/07/2020Công vănLĩnh vực khác
991617/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 21 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lýnhà nước về tổ chức phi chính phủ, quản lý nhà nước về tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện10/07/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
1003396/KH-UBNDV/v thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình thực hiện Nghị quyết số 96.2019/QH 14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Toàn án nhân dân và công tác thi hành án07/07/2020Kế hoạchTrật tự - An toàn xã hội
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre