Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
11679/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu”16/07/2020Quyết địnhMôi trường
2838/QĐ-UBNDV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bến Tre”13/04/2020Quyết địnhMôi trường
309/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại " 02/01/2020Quyết địnhThủy - hải sản
42969/QĐ-UBNDV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cụm công nghiệp Long Phước thuộc dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre 30/12/2019Quyết địnhMôi trường
5 2932/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (Tiểu dự án 5, thuộc hợp phần III dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long" vay vốn WB 27/12/2019Quyết địnhThủy - hải sản
6 2913/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt Đề cương tham chiếu và dự toán tư vấn lập quy trình vận hành dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (thuộc hợp phần III, dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vừng đồng bằng sông Cửu Long" vay vốn WB) 25/12/2019Quyết địnhĐầu tư
72874/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt đề cương tham chiếu và dự toán các hoạt động Giai đoạn chuẩn bị dự án: Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mội trường (ĐTM); Tư vấn lập kế hoạch quản lý môi trường và Xã hội ((ESMP); tư vấn lập báo cáo kế hoạch hành động; Tái định cư (RAP) Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biến đội khí hậu (TDA 5, Hợp phần III DA Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, vay vốn WB) 23/12/2019Quyết địnhĐầu tư
8 2761/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: xây dựng 05 cống qua tuyến đê biển, dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (thuộc hợp phần III, dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông cửu Long, vay vốn WB) 11/12/2019Quyết địnhĐầu tư
92762/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt đề cương tham chiếu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dư án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng với biển đổi khí hậu (tiểu dự án 5 thuộc hợp phần III, dự án " Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long", vay vốn WB) 11/12/2019Quyết địnhĐầu tư
102749/QĐ-UBNDV/v phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (thuộc Hợp phần III, dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long", vay vốn WB) 10/12/2019Quyết địnhKinh tế, Xã hội
112574/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng thiết yếu phòng, chống cháy rừng đặc dụng xã dụng xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải huyện Thạnh Phú (giai đoạn 2) 20/11/2019Quyết địnhĐầu tư
122345/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án" Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại" 24/10/2019Quyết địnhMôi trường
132348/QĐ-UBNDVề việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án" Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre( giai đoạn 2) 24/10/2019Quyết địnhMôi trường
14 5019/UBND-TCĐTV/v tạm ứng kinh phí để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre 09/10/2019Công vănĐầu tư
154942/UBND-TCĐTV/v chủ trương điều chỉnh thiết kế cơ sở Tiểu dự án số 4: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu 04/10/2019Công vănĐầu tư
162083/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bến Tre"25/09/2019Quyết địnhMôi trường
171438/QĐ-UBNDV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại 09/07/2019Quyết địnhĐầu tư
181413/QĐ-UBNDV/v quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bến Tre" 08/07/2019Quyết địnhMôi trường
191368/QĐ-UBNDV/v sửa đổi bổ sung một số nội dung báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (Giai đoạn II) xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã được phê duyệt 02/07/2019Quyết địnhĐầu tư
202363/TTrUBNDV/v tờ trình hỗ trợ vốn đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)20/05/2019Tờ trìnhĐầu tư
211025/QĐ-UBNDV/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận huyện Bình Đại16/05/2019Quyết địnhĐầu tư
22692/QĐ-UBNDV/v phê duyệt diều chỉnh Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu thành12/04/2019Quyết địnhĐầu tư
23407/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu sử dụng vốn đối ứng của địa phương) dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng biến đổi khí hậu (thuộc hợp phần III, dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long”, vay vốn WB)08/03/2019Quyết địnhĐầu tư công
246208/UBND-TCĐT V/v phê duyệt chủ trương lập lại dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư huyện Châu Thành (giai đoạn 2)28/12/2018Công vănCơ sở hạ tầng
256218/UBND-TCĐT V/v chủ trương kết thúc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành28/12/2018Công vănGiải quyết khiếu nại tố cáo
262869/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung báo cáo ĐTM và ĐTM bổ sung của dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre" đã được phê duyệt28/12/2018Quyết địnhMôi trường
276181/UBND-TCĐT V/v chủ trương kết thúc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Giao Long28/12/2018Công vănXây dựng
282737/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình - phần điều chỉnh và bổ sung Hạng mục: Đường D3 kéo dài và cổng phụ ra tuyến đường dân sinh thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre18/12/2018Quyết địnhXây dựng
295082/UBND-TCĐT V/v chấp thuận chủ trương khảo sát lập quy hoạch đề xuất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa29/10/2018Công vănĐầu tư công
304918/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh phương án trồng rừng thay thế Dự án Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng, chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú19/10/2018Công vănLâm Nghiệp
312230/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Đường D 3 kéo dài và cổng phụ ra tuyến đường dân sinh thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành17/10/2018Quyết địnhĐấu thầu
324815/UBND-TCĐT V/v phê duyệt phương thức triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Long Phước, huyện Châu Thành16/10/2018Công vănCông nghiệp
332144/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế và dự toán công trình hạng mục: Đường Đ3 kéo dài và cổng phụ ra tuyến đường dân sinh thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre08/10/2018Quyết địnhĐầu tư công
344540/UBND-TCĐT Về việc điều chỉnh thiết kế dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2)28/09/2018Công vănDu lịch
354156/UBND-TCĐT V/v chỉ đạo sau khi kiểm tra giám sát và đánh giá đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư Cụm Công nghiệp Long Phước07/09/2018Công vănKinh tế, Xã hội
364069/TTr-UBND Về việc hỗ trợ vốn đầu tư dự án Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)31/08/2018Tờ trình[Đang cập nhật...]
371759/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Cổng, hàng rao đường N 3 thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành24/08/2018Quyết địnhĐấu thầu
381722/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre17/08/2018Quyết địnhĐấu thầu
391677/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục Đường N 5, đoạn từ đường Đ 7 (km0+00 đến cổng Nhà máy Bia km0+163) thuộc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành15/08/2018Quyết địnhCông nghiệp
403725/UBND-TCĐT V/v triển khai Nghị quyết về việc thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận13/08/2018Công vănXây dựng
413571/TTr-UBND Về việc xin tạm ứng ngân quỹ nhà nước để thực hiện GPMB Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre02/08/2018Tờ trìnhTài chính - Ngân sách
421534/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Đường N5, đoạn từ đường D7 (Km 0+00) đến cổng nhà máy bia (Km0+162) Dự án: đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành25/07/2018Quyết địnhXây dựng
433413/TTr-UBND Về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để thực hiện GPMB dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre23/07/2018Tờ trìnhTài chính - Ngân sách
441485/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen thành tích vận động vật chất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới và các hoạt động khác trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 201818/07/2018Quyết địnhThi đua khen thưởng
451484/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới và các hoạt động khác trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 201818/07/2018Quyết địnhThi đua khen thưởng
462861/UBND-TCĐT V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh khối lượng giảm san nền công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng Phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành20/06/2018Công vănCông nghiệp
471274/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 02)18/06/2018Quyết địnhKinh tế, Xã hội
482500/UBND-TCĐT Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre01/06/2018Công văn[Đang cập nhật...]
49162a/BC-UBND Tình hình thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre18/05/2018Báo cáo[Đang cập nhật...]
502279/TTr-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre22/05/2018Tờ trình[Đang cập nhật...]
511624/UBND-TCĐT V/v phê duyệt bổ sung hạng mục đường N 5 vào dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành12/04/2018Công văn[Đang cập nhật...]
521571/UBND-TCĐT V/v phê duyệt chủ trương khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cải thiện sinh kế cho người dân khu vực Bắc Thạnh Phú, nhằm thích ứng biến đổi khí hậu11/04/2018Công văn[Đang cập nhật...]
531319/TTr-UBND Điều chỉnh chủ trương dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre29/03/2018Tờ trình[Đang cập nhật...]
54614/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển Ba Tri, tỉnh Bến Tre nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (Thuộc hợp phần III, Dự án "Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long, vay vốn WB")29/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
55597/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (Giai đoạn II) xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre" đã được phê duyệt26/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
56557/QĐ-UBND Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long" đã được phê duyệt21/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
57557/QĐ-UBND Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung báo cáo ĐTM của dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long" đã được phê duyệt21/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
58530/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)15/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
59520/QĐ-UBND Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2), Đoạn 1: Từ đầu dự án đến trung tâm xã Phú Đức14/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
60681/UBND-TCĐT V/v xử lý kết quả kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư Dự án Cơ sở hạ tầng huyện mới chia tách Mỏ Cày Bắc13/02/2018Công văn[Đang cập nhật...]
61676/UBND-TCĐT V/v chủ trương xây dựng Nghị quyết về cơ chế đặc thù đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp Long Phước, huyện Châu Thành13/02/2018Công văn[Đang cập nhật...]
62603/UBND-KT V/v kinh phí giải phóng mặt bằng dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền (giai đoạn 2)08/02/2018Công văn[Đang cập nhật...]
63266/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2)02/02/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
64427/UBND-TCĐT V/v phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp thị trấn-An Đức, huyện Ba Tri29/01/2018Công văn[Đang cập nhật...]
6582/UBND-TCĐT V/v lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ mạng lưới cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn08/01/2018Công văn[Đang cập nhật...]
665849/UBND-TCĐT Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu số 3, dự án Cơ sở hạ tầng huyện mới chia tách Mỏ Cày Bắc (giai đoạn 1)15/12/2017Công văn[Đang cập nhật...]
673033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phần điều chỉnh công trình cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Côn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú (đường từ Nghĩa trang liệt sĩ Hồ Cỏ đến Cồn Bửng)15/12/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
68318/TB-UBND Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị của Bệnh viện Y học Cổ truyền14/12/2017Thông báo[Đang cập nhật...]
692935/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng Công trình: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành06/12/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
702833/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Cổng, hàng rào đường N3 thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre21/11/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
715170/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh mục tiêu đầu tư và quy mô công trình Cơ sở hạ tầng vùng kinh tế mới Cồn Nhàn - Cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri10/11/2017Công văn[Đang cập nhật...]
722684/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành09/11/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
732662/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông khu Trung tâm Chính trị - Hành chính huyện mới chia tách06/11/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
745077/UBND-TCĐT V/v triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại06/11/2017Công văn[Đang cập nhật...]
754800/UBND-TCĐT V/v chủ trương thực hiện 02 gói thầu xây lắp của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp huyện Châu Thành23/10/2017Công văn[Đang cập nhật...]
764793/UBND-TCĐT Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu xây lắp, dự án Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Cồn Bửng, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú23/10/2017Công văn[Đang cập nhật...]
772498/QĐ-UBND Về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (giai đoạn 3)23/10/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
782320/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung huyện Ba Tri02/10/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
792257/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung huyện Bình Đại25/09/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
804206/UBND-TCĐT Về việc điều chỉnh thiết Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch Cồn Bửng. xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú18/09/2017Công văn[Đang cập nhật...]
814160/UBND-TCĐT V/v phê duyệt ứng trước ngân sách tỉnh để thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành công trình Cơ sở hạ tầng huyện mới chia tách Mỏ Cày Bắc14/09/2017Công văn[Đang cập nhật...]
822059/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Điện chiếu sáng N3 thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành01/09/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
83299/BC-UBND Về việc giải trình, bổ sung hồ sơ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận28/08/2017Báo cáo[Đang cập nhật...]
841937/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng, chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú23/08/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
851914/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 201722/08/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
863684/UBND-TCĐT V/v khẩn trương triển khai thực hiện công trình Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú14/08/2017Công văn[Đang cập nhật...]
873532/UBND-TCĐT Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng gói thầu số 3, dự án Cơ sở hạ tầng huyện mới chia tách Mỏ Cày Bắc (giai đoạn 1)04/08/2017Công văn[Đang cập nhật...]
881617/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp dân cư vùng kinh tế mới xã An Thủy, huyện Ba Tri17/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
891598/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành17/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
901594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản tập trung huyện Thạnh Phú14/07/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
913187/UBND-TCĐT V/v báo cáo giải trình, bổ sung hồ sơ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Phú Thuận14/07/2017Công văn[Đang cập nhật...]
923103/UBND-KT V/v phê duyệt chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2)10/07/2017Công văn[Đang cập nhật...]
931239/QĐ-UBNDV/v phê duyệt quyết toán vốn hoàn thành dự án: đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ làng nghề tiểu thủ công nghiệp xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú01/06/2017Quyết định[Đang cập nhật...]
942422/TTr-UBNDV/v điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre02/06/2017Văn bản khác[Đang cập nhật...]
952150/UBND-TCĐTVv chủ trương đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phòng chống cháy rừng đặc dụng xã Thạnh Phong và Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre22/05/2017Công văn[Đang cập nhật...]
96141/BC-UBNDBáo cáo giải trình tiếp thu chỉnh sửa bổ sung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre28/04/2017Báo cáo[Đang cập nhật...]
972426/QĐ-UBNDVề việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Tri để xây dựng chợ và cơ sở hạ tầng của Dự án đầu tư xây dựng Chợ Ba Tri13/11/2015Quyết định
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre