Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
12280/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Nâng công suất Nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống TTC – Cụm công nghiệp Phong Nẫm”16/09/2020Quyết địnhMôi trường
22205/QĐ-UBNDVề việc thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre10/09/2020Quyết địnhThủ tục hành chính
3152/TB-UBNDV/v nghỉ hưu đối với ông Huỳnh Kim Danh, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp04/09/2020Thông báoCán bộ, Công chức, Viên chức
44533/UBND-KTV/v tham mưu góp ý dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 203004/09/2020Công vănPhát triển nông thôn
54388/UBND-KTV/v tham gia Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc tỉnh Hòa Bình năm 202027/08/2020Công vănThương mại
62002/QĐ-UBNDV/v hủy bỏ Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/08/2020Quyết địnhLĩnh vực khác
74087/UBND-KGVX V/v triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp12/08/2020Công vănLĩnh vực khác
84027/UBND-KTV/v triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2020, của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa ước Ha Lay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp10/08/2020Công vănLĩnh vực khác
93907/UBND-KTV/v tham mưu thực hiện điều chính chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp và đô thị03/08/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
103597/UBND-KTV/v thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh20/07/2020Công vănMôi trường
113355/KH-UBNDV/v Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp06/07/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
121538/QĐ-UBNDVề việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nuôi tôm công nghiệp 28ha”02/07/2020Quyết địnhMôi trường
131255/QĐ-UBNDV/v chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 202001/06/2020Quyết địnhCông nghiệp
142876/UBND-KT V/v ý kiến chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở đô thị đến năm 2020 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương10/06/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
152887/UBND-KTV/v triển khai thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp11/06/2020Công vănLĩnh vực khác
162827/UBND-KTV/v tham mưu rà soát chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại đô thị đến năm 2020 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương09/06/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
171160/QĐ-UBNDVề việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2019 thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh21/05/2020Quyết địnhThi đua khen thưởng
181079/QĐ-UBNDV/v Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo ông Lê Tuấn Kiệt, Phó Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp kể từ ngày 01/6/202012/05/2020Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
191034/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh thành lập cụm công nghiệp thị trấn Thạnh Phú huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre06/05/2020Quyết địnhCông nghiệp
201493/KH-UBNDV/v Kế hoạch triển khai Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 30/03/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
21574/QĐ-UBNDV/v Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho 01 tập thể và 05 cá nhân 18/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
22539/QĐ-UBNDV/v khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tục (2018 - 2019) cho 12 cá nhân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (có danh sách) 16/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
23525/QĐ-UBNDV/v Quyết định điều chỉnh nội dung phê duyệt điều chỉnh nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bột cá Gò Đàng Bến Tre” tại khu công nghiệp An Hiệp 16/03/2020Quyết địnhĐầu tư
24540/QĐ-UBNDV/v khen thưởng thành tích tổng kết năm 2019 cho Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre 16/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
25539/QĐ-UBNDV/v khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tục (2018 - 2019) cho 12 cá nhân của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (có danh sách) 16/03/2020Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
261021/UBND-KTV/v cấp thoát nước trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre 06/03/2020Công vănTài nguyên và Môi trường
27 797/UBND-KGVXV/v rà soát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP đối với công nhân các khu công nghiệp 25/02/2020Công vănLĩnh vực khác
28604/UBND-KTV/v tham mưu kiến nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp 14/02/2020Công vănLĩnh vực khác
29490/KH-UBNDV/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa XII) về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" 05/02/2020Kế hoạchLĩnh vực khác
3086/QĐ-UBNDV/v Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Khu nuôi tôm công nghiệp 50ha" 13/01/2020Quyết địnhCông nghiệp
31 97/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết của "Khu nuôi tôm công nghiệp 60 ha" 14/01/2020Quyết địnhCông nghiệp
3298/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Cải tạo, nâng cấp và đầu tư, khai thác khu nuôi tôm công nghiệp - quy mô 80 ha" 14/01/2020Quyết địnhCông nghiệp
33 83/UBND-TCĐTV/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Phú Thuận 07/01/2020Công vănĐất đai - Nhà ở
34 2975/QĐ-UBNDV/v Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Đặng Tuy Phong, Phó Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp 30/12/2019Quyết địnhCán bộ, Công chức, Viên chức
3509/QĐ-UBNDV/v quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại " 02/01/2020Quyết địnhThủy - hải sản
363002/QĐ-UBND V/v Quyết định Công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019, lĩnh vực Cải cách hành chính,Tên sáng kiến: “Giải pháp triển khai thực hiện việc ưu đãi thu hút đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”.31/12/2019Quyết địnhHành chính
372940/QĐ-UBNDV/v Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019, lĩnh vực Cải cách hành chính Tên sáng kiến: “Giải pháp triển khai thực hiện việc phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh” 30/12/2019Quyết địnhHành chính
382965/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Mở rộng Cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm (Giai đoạn 2) 30/12/2019Quyết địnhMôi trường
392969/QĐ-UBNDV/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cụm công nghiệp Long Phước thuộc dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre 30/12/2019Quyết địnhMôi trường
402894/QĐ-UBND V/v quyết định sửa đổi bổ sung một số nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Trại nuôi cá tra công nghiệp cồn Tân Mỹ 24/12/2019Quyết địnhMôi trường
41329/TB-UBNDV/v thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp tạo nguồn nước ngọt đảm bảo cho thành phố Bến Tre và Khu công nghiệp trong ứng phó với hạn mặn hiện nay 25/12/2019Thông báoTài nguyên
422781/QĐ-UBNDV/v Quyết định ghi nhận kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre” 12/12/2019Quyết địnhKhoa học công nghệ
432585/QĐ-UBNDV/v Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Bến Tre 21/11/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
442553/QĐ-UBNDV/v quyết định tặng bằng khen thành tích đạt giải Nhất giải tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa tại Hội thi Sáng tạo ngành dừa, Tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành dừa trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần V năm 2019 cho Công ty TNHH Chế biến dừa Cửu Long 18/11/2019Quyết địnhThi đua - Khen thưởng
452554/QĐ-UBNDV/v quyết định tặng bằng khen thành tích đạt giải Nhất giải tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa tại Hội thi Sáng tạo ngành dừa, Tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành dừa trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần V năm 2019 cho Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới 18/11/2019Quy địnhThi đua - Khen thưởng
462532/QĐ-UBNDV/v Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Mở rộng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm (giai đoạn 2)" 15/11/2019Quyết địnhPhát triển nông thôn
47 5411/UBND-KSTT V/v tham mưu ban hành quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 30/10/2019Công vănThủ tục hành chính
482345/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án" Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại" 24/10/2019Quyết địnhMôi trường
49 5019/UBND-TCĐTV/v tạm ứng kinh phí để tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre 09/10/2019Công vănĐầu tư
50 2179/QĐ-UBNDV/v quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệ“Nghiên cứu tiềm năng phát triển ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre” 04/10/2019Quyết địnhKhoa học công nghệ
512181/QĐ-UBNDV/v quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án "Nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống TTC - Cụm công nghiệp Phong Nẫm" 04/10/2019Quyết địnhMôi trường
524740/UBND-KGVX Về việc đề xuất nhiệm vụ thực hiện chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0" thực hiện năm 202123/09/2019Công vănCông nghệ thông tin, điện tử
531757/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bến Tre16/08/2019Quyết địnhThủ tục hành chính
541712/GP-UBNDV/v giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (điều chỉnh gia hạn lần 01 - Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp An Hiệp - Ban quản lý dư án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre (Công ty Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp cũ)) 13/08/2019Quyết địnhMôi trường
551438/QĐ-UBNDV/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại 09/07/2019Quyết địnhĐầu tư
56251/BC-UBNDV/v tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 08/07/2019Báo cáoKhoa học công nghệ
571365/QĐ-UBNDV/v quyết định thành lập Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 01/07/2019Quyết địnhCông nghiệp
581368/QĐ-UBNDV/v sửa đổi bổ sung một số nội dung báo cáo ĐTM của dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (Giai đoạn II) xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã được phê duyệt 02/07/2019Quyết địnhĐầu tư
59 235/BC-UBNDV/v báo cáo phục vụ hoạt động giám sát "Việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm" 27/06/2019Báo cáoMôi trường
60 1140/QĐ-UBND V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy dệt vải Family Việt Nam", khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre27/05/2019Quyết địnhMôi trường
611128/QĐ-UBNDV/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo ngành dừa, Tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành dừa trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần V năm 201927/05/2019Quyết địnhCơ cấu tổ chức
622485/UBND-TCĐTV/v giao nhiệm vụ lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư CSHT phục vụ mời gọi đầu tư vào Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành24/05/2019Công vănCông nghiệp
632359/UBND-TCĐTV/v điều chỉnh thiết kế công trình Cụm công nghiệp -TTCN Phong Nẫm, hạng mục tuyến đường D120/05/2019Công vănĐầu tư
6421/2019/QĐ-UBNDQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre và Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh20/05/2019Quyết địnhXây dựng VBQPPL
652358/UBND-TCĐTV/v Chủ trương kéo dài đường N14 thuộc Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại20/05/2019Công vănĐầu tư
661025/QĐ-UBNDV/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận huyện Bình Đại16/05/2019Quyết địnhĐầu tư
672282/KH-UBNDV/v kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bến Tre15/05/2019Kế hoạchTrật tự - An toàn xã hội
68982/QĐ-UBNDV/v quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2018 cho 04 cá nhân thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp14/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
69981/QĐ-UBNDV/v quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm 2018 cho 02 cá nhân thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp14/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
70 980/QĐ-UBNDV/v quyết định tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2018 Phòng Quản lý Tài nguyên và môi trường và Ban QLDA PTHT các khu công nghiệp thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp14/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
712246/KH-UBNDTổ chức Hội thi sáng tạo ngành dừa, tuyển chọn sản phẩm tiểu thủ công nghiệp từ dừa - Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu ngành dừa trong khuôn khổ Lễ hội Dừa Bến Tre lần V năm 201914/05/2019Kế hoạchDoanh nghiệp
72845/QĐ-UBND V/v tặng danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm 2018 cho 02 tập thể thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp02/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
73846/QĐ-UBNDQuyết định về việc khen thưởng thành tích tổng kết năm 2018 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp02/05/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
74806/QĐ-UBNDV/v Quyết định tặng danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm 2018 Phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp, Phòng Quản lý Công nghiệp thuộc Sở Công thương26/04/2019Quyết địnhThi đua khen thưởng
75758/QĐ-UBND V/v công bố danh mục 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuộc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre22/04/2019Quyết địnhCông nghiệp
761901/UBND-TCĐTV/v chủ trương xử lý tài sản trên đất và cát san lấp của Công ty CP chế biến thủy sản Huy Thuận trong Khu công nghiệp Giao Long23/04/2019Công vănVi phạm hành chính
77692/QĐ-UBNDV/v phê duyệt diều chỉnh Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu thành12/04/2019Quyết địnhĐầu tư
78672/QĐ-UBNDV/v thu hồi đất và cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Thành thuê đất để sử dụng vào mục đích đất cụm công nghiệp10/04/2019Quyết địnhĐất đai - Nhà ở
79580/QĐ-UBNDV/v thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở, xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2019 thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp29/03/2019Quyết địnhKhoa học công nghệ
80569/QĐ-UBNDV/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Giao Long28/03/2019Quyết địnhXây dựng
81540/QĐ-UBNDV/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Đoàn Viết Hồng, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp kể từ ngày 01/3/201925/03/2019Quyết địnhLao động - Tiền lương
821199/UBND-K*V/v tham mưu báo cáo việc ban hành và thực hiện chính sách pháp luật về BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/03/2019Công vănLĩnh vực khác
831193/UBND-KT*V/v áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và xác định đối tượng nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre18/03/2019Công vănMôi trường
84168/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Công tác quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải; quản lý, duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống hạ tầng trong các khu công nghiệp năm 201923/01/2019Quyết địnhĐấu thầu
856218/UBND-TCĐT V/v chủ trương kết thúc dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mời gọi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Thành28/12/2018Công vănGiải quyết khiếu nại tố cáo
862869/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung báo cáo ĐTM và ĐTM bổ sung của dự án "Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre" đã được phê duyệt28/12/2018Quyết địnhMôi trường
876181/UBND-TCĐT V/v chủ trương kết thúc dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Giao Long28/12/2018Công vănXây dựng
886166/UBND-KT V/v hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và xác định đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp28/12/2018Công vănMôi trường
892821/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại năm 201925/12/2018Quyết địnhThương mại
902738/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí đấu nối đường vào Khu công nghiệp An Hiệp với ĐT.884 thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre18/12/2018Quyết địnhĐấu thầu
912737/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình - phần điều chỉnh và bổ sung Hạng mục: Đường D3 kéo dài và cổng phụ ra tuyến đường dân sinh thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre18/12/2018Quyết địnhXây dựng
925916/UBND-TCĐT V/v tham mưu Báo cáo kết quả triển khai dự án xây dựng Khu công nghiệp Phú Thuận17/12/2018Công vănCông nghiệp
932654/QĐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục: Bảo đảm an toàn giao thông tại vị trí đấu nối đường vào khu công nghiệp AnHiệp với ĐT. 884 Dự án: Đầu tư xây dựng hà tầng cơ sở Khu công nghiệp An Hiệp huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre10/12/2018Quyết địnhXây dựng
942478/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Khu nhà tạm cư phục vụ công tác GPMB khu công nghiệp An Hiệp thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnH Bến Tre15/11/2018Quyết địnhĐầu tư công
952472/QĐ-UBND Thu hồi giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Ban quản lý dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre14/11/2018Quyết địnhMôi trường
965183/UBND-TCĐT V/v chủ trương lắp đặt đường ống dẫn hơi cung cấp cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Giao Long02/11/2018Công vănCông nghiệp
975082/UBND-TCĐT V/v chấp thuận chủ trương khảo sát lập quy hoạch đề xuất dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Hòa29/10/2018Công vănĐầu tư công
984969/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư22/10/2018Công vănTài chính - Ngân sách
994959/UBND-KGVX V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2018-2019 và triển khai đào tạo các ngành nghề, đổi mới phương thức đào tạo đáp ứng mô hình tăng trưởng của nền kinh tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 422/10/2018Công vănKinh tế, Xã hội
1002230/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Đường D 3 kéo dài và cổng phụ ra tuyến đường dân sinh thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2) huyện Châu Thành17/10/2018Quyết địnhĐấu thầu
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre