Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksVăn bản Chỉ đạo Điều hành

Tìm kiếm
Tìm kiếm
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhLoại văn bảnLĩnh vực
12000/UBND-KTV/v rà soát, cung cấp số liệu xây dựng Chương trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai24/04/2020Công vănĐầu tư công
22864/QĐ-UBNDV/v quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2020 19/12/2019Quyết địnhTài chính - Ngân sách
3485/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 12 năm 2019 24/12/2019Báo cáoĐầu tư công
46477/UBND-TCĐTV/v góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 25/12/2019Công vănTài chính - Ngân sách
5480/BC-UBNDV/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.( bổ sung thêm báo cáo số 480BC) 16/12/2019Báo cáoĐầu tư công
66214/UBND-TCĐTV/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 11/12/2019Công vănTài chính - Ngân sách
7434/BC-UBNDVề tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 11 năm 201925/11/2019Báo cáoĐầu tư
85787/UBND-TCĐT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP ngày 29/10/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 18/11/2019Công vănTài chính - Ngân sách
95657/UBND-TCĐTV/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 11/11/2019Công vănTài chính - Ngân sách
10412/BC-UBNDV/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 05/11/2019Báo cáoĐầu tư
11411/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế oạch vốn đầu tư công năm 2019 và dự kiến Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 05/11/2019Báo cáoĐầu tư công
12395/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 10 năm 2019 28/10/2019Báo cáoĐầu tư công
135355/UBND-TCĐTV/v chủ trương giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình ĐX 01 (đoạn từ giáp xã Châu Hưng đến giáp xã Lộc Thuận), xã Thới Lai 28/10/2019Công vănĐầu tư công
145232/UBND-TCĐTV/v phê duyệt kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 21/10/2019Công vănĐầu tư
15 5043/UBND-TCĐTV/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 10/10/2019Công vănĐầu tư công
165021/UBND-TCĐTV/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, gia cố, sửa chữa hư hỏng tuyến đê Rạch Lá, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri 09/10/2019Công vănĐầu tư
174971/UBND-TCĐTV/v phê duyệt kế hoạch thực hiện và giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 08/10/2019Công vănĐầu tư
184855/UBND-TCĐTV/v góp ý dự thảo Nghị quyết đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 30/09/2019Công vănĐầu tư
19350/BC-UBNDVề việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 9 năm 201924/09/2019Báo cáoĐầu tư công
20349/BC-UBNDPhụ vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thú đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công23/09/2019Báo cáoĐầu tư công
214437/UBND-TCĐTV/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công09/09/2019Công vănĐầu tư công
22324/BC-UBNDRà soát, phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 201928/08/2019Báo cáoĐầu tư công
23316/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 8 năm 2019 22/08/2019Báo cáoĐầu tư
243843/UBND-TCĐTVề việc Chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 201906/08/2019Công vănĐầu tư
251628/QĐ-UBNDV/v quyết định giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 cho các dự án của tỉnh Bến Tre tại Phụ lục 1a, 1b kèm theo Nghị quyết số 71/2018/QH1402/08/2019Quyết địnhĐầu tư
261520/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 (biểu A3 gửi kèm bản giấy) 19/07/2019Quyết địnhTài chính - Ngân sách
27266/BC-UBNDVề tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý 6 tháng đầu năm 201919/07/2019Báo cáoĐầu tư
281518/QĐ-UBNDVề việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 201919/07/2019Quyết địnhĐầu tư
29200/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 201903/06/2019Báo cáoĐầu tư công
302691/TTr-UBNDVề việc xin thông qua Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 201903/06/2019Tờ trìnhTài chính - Ngân sách
311185/QĐ-UBNDV/v giao chi tiết kế hoạch vộn đầu tư công năm 2019 để tất toán, quyết toán, thanh toán nợ khối lượng các công trình hoàn thành30/05/2019Quyết địnhTài chính - Ngân sách
32187/BC-UBND V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 5 năm 201928/05/2019Báo cáoĐầu tư công
33184/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 của tỉnh Bến Tre24/05/2019Báo cáoĐầu tư công
341050/QĐ-UBNDVề việc chủ trương đầu tư Công trình Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm (giai đoạn 2)20/05/2019Quyết địnhĐầu tư
352220/UBND-TCĐTVề việc ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi)13/05/2019Công vănĐầu tư công
36170/BC-UBND V/v góp ý dự thảo Luật đầu tư công (sửa đổi)07/05/2019Báo cáoĐầu tư công
37165/ BC-UBNDV/v tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý quí 1 năm 201903/05/2019Báo cáoĐầu tư công
38154/ BC-UBND V/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 4 năm 201925/04/2019Báo cáoĐầu tư
39725/QĐ-UBND V/v chủ trương đầu tư công trình xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc tại Khu di tích Chùa Tuyên Linh18/04/2019Quyết địnhDi tích - Di sản
401618/UBND-TCĐT V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình hệ thống thoát nước nội ô Thành phố Bến Tre09/04/2019Công vănĐầu tư
411565/UBND-TCĐTV/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và triển khai đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre05/04/2019Công vănĐấu thầu
421540/UBND-TCĐT V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm (giai đoạn 2)04/04/2019Công vănĐầu tư công
43109 / BC-UBNDV/v Phân bổ chi tiêu kế hoạch, dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên Hệ thống quản lý đầu tư công.29/03/2019Báo cáoĐầu tư công
44101/BC-UBNDV/v tổng hợp danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sang năm 201927/03/2019Báo cáoĐầu tư công
4596/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 3 năm 201925/03/2019Báo cáoĐầu tư công
4687/BC-UBNDV/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 201821/03/2019Báo cáoĐầu tư công
471135/UBND-TCĐTV/v chỉ đạo triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 sau kiểm tra15/03/2019Công vănĐầu tư công
48942/UBND-TCĐTV/v Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và công tác đấu thầu,đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh05/03/2019Công vănĐầu tư công
4963/BC-UBNDVề tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 02 năm 2019.26/02/2019Báo cáoĐầu tư công
5062/BC-UBNDVề Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 201926/02/2019Báo cáoĐầu tư công
51694/UBND-TCĐT V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình Nâng công suất nhà máy nước An Phú Trung thêm 110 m3/h và mở rộng tuyến ống kết nối nhà máy nước xã Mỹ Thạnh20/02/2019Công vănĐầu tư công
5250/BC-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương của tỉnh Bến Tre14/02/2019Báo cáoXây dựng
5338/BC-UBND Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 201928/01/2019Báo cáoĐầu tư công
54366/UBND-TCĐT V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình phục hồi di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Trác22/01/2019Công vănDi tích - Di sản
55121/QĐ-UBND Chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp hoàn chỉnh khu đền thờ cụ Phan Văn Trị, huyện Giồng Trôm17/01/2019Công vănĐầu tư công
5644/UBND-TCĐT V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng tuyến ống cấp nước từ nhà máy nước Ngãi Đăng kết nối vào mạng lưới cấp nước thuộc nhà máy nước Tân Trung04/01/2019Công vănĐầu tư công
57497/BC-UBND Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 12 năm 201828/12/2018Báo cáoĐầu tư công
58442/BC-UBND Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 11 năm 201830/11/2018Báo cáoTài chính - Ngân sách
595632/UBND-TCĐT V/v báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung sau báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 201927/11/2018Công vănKinh tế, Xã hội
602524/QĐ-UBND Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị 07/CT-TTg và tất toán, quyết toán, thanh toán nợ khối lượng các công trình hoàn thành (đợt 2) 21/11/2018Quyết địnhĐầu tư công
61419/BC-UBND Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 10 năm 201812/11/2018Báo cáoĐầu tư công
62407/BC-UBND Tình hình, kết quả thực ihện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 201905/11/2018Báo cáoĐầu tư công
635113/UBND-TCĐT V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Công trình Nâng cấp hoàn chỉnh Khu đền thờ cụ Phan Văn Trị, huyệ Giồng Trôm30/10/2018Công vănĐầu tư công
644969/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp làm chủ đầu tư22/10/2018Công vănTài chính - Ngân sách
65392/BC-UBND Về tình hình thực hiện thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý III năm 201822/10/2018Báo cáoTài chính - Ngân sách
662229/QĐ-UBND Chủ trương đầu tư công trình Hội trường lớn Huyện ủy Thạnh Phú17/10/2018Quyết địnhĐầu tư công
672193/QĐ-UBND Chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa Trung tâm hành chính huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre12/10/2018Quyết địnhXây dựng
682174/QĐ-UBND Chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Chợ Lách10/10/2018Quyết địnhĐầu tư công
694502/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn Xổ số kiến thiết) các dự án do Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành làm chủ đầu tư27/09/2018Công vănTài chính - Ngân sách
704501/UBND-TCĐT V/v cho chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn Xổ số kiến thiết) các dự án do Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri làm chủ đầu tư27/09/2018Công vănTài chính - Ngân sách
71359/BC-UBND Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 9 năm 201824/09/2018Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
724280/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn Xổ số kiến thiết) của các dự án do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách làm chủ đầu tư14/09/2018Công vănKinh tế - Tài chính
734279/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, huyện Bình Đại và huyện Chợ Lách làm chủ đầu tư14/09/2018Công vănKinh tế - Tài chính
744228/TTr-UBND Về việc bổ sung danh mục dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) hỗ trợ Chương trình Phát triển giáo dục trung học11/09/2018Tờ trìnhKinh tế - Tài chính
753948/UBND-TCĐT V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và triển khai Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ27/08/2018Công vănTài chính - Ngân sách
76331/BC-UBND Về việc báo cáo giải trình các nguyên nhân, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể31/08/2018Báo cáoKinh tế - Tài chính
77323/BC-UBND Về tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 8 năm 201829/08/2018Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
783705/UBND-TCĐT V/v chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn Xổ số kiến thiết) của các dự án do Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre làm chủ đầu tư10/08/2018Công vănKinh tế - Tài chính
793609/UBND-TCĐT V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ trong việc đẩy nhanh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 201806/08/2018Công vănKinh tế, Xã hội
80277/BC-UBND Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 201927/07/2018Báo cáoBáo cáo của UBND tỉnh
813514/TTr-UBND Về việc cho ý kiến về báo cáo đánh giá giữa kỳ thự chiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 201927/07/2018Tờ trìnhKinh tế, Xã hội
82275/BC-UBND Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 7 năm 201827/07/2018Báo cáoTài chính - Ngân sách
83271/BC-UBND Về tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công Quý II năm 2018 và giữa kỳ trung hạn 2016-202023/07/2018Báo cáoTài chính - Ngân sách
843367/UBND-TCĐT V/v rà soát, hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020, tỉnh Bến Tre19/07/2018Công vănTài chính - Ngân sách
853078/UBND-TCĐT V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và chuẩn bị kế hoạch năm 201903/07/2018Công vănKinh tế, Xã hội
86239/BC-UBND Về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 6 năm 2018 của tỉnh Bến Tre02/07/2018Báo cáoKinh tế - Tài chính
871234/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư công trình cầu Thừa Mỹ trên ĐT.886, huyện Thạnh Phú12/06/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
882610/UBND-TH V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 201907/06/2018Công văn[Đang cập nhật...]
89199/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 201805/06/2018Báo cáoKinh tế - Tài chính
901120/QĐ-UBND Về chủ trương đầu tư công trình: Nhà điều hành Trạm quan trắc tự động29/05/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
91178/BC-UBND Về việc báo cáo các nguyên nhân, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công25/05/2018Báo cáo[Đang cập nhật...]
92149/BC-UBND Về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công09/05/2018Báo cáo[Đang cập nhật...]
931826/UBND-TCĐT V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Tuyến cống thoát nước thải cho Khu dân cư dọc Lộ Ngang, Đường tỉnh 883 gần Khu công nghiệp Giao Long và Hệ thống thoát nước nội ô thành phố Bến Tre27/04/2018Công văn[Đang cập nhật...]
941847/UBND-TCĐT V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nhà điều hành Trạm quan trắc tự động27/04/2018Công văn[Đang cập nhật...]
95129/BC-UBND Về tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý Quý I năm 201826/04/2018Báo cáo[Đang cập nhật...]
961329/UBND-TCĐT V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và triển khai Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ29/03/2018Công văn[Đang cập nhật...]
9787/BC-UBND Về việc rà soát, đánh giá tình hình và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-202026/03/2018Báo cáo[Đang cập nhật...]
9888/BC-UBND Về tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 201727/03/2018Báo cáo[Đang cập nhật...]
99617/QĐ-UBND Về điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp đê bao ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam30/03/2018Quyết định[Đang cập nhật...]
10084/BC-UBND Về việc góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công23/03/2018Báo cáo[Đang cập nhật...]
Văn bản chỉ đạo điều hành
Nhập tên văn bản chỉ đạo điều hành hoặc từ khóa liên quan vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Loại Văn bản
Lĩnh vực
Tên văn bảnTrích yếuLĩnh vựcLoại văn bản
Công văn số 4254/UBND-KT ngày 21/08/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bến TreMôi trườngCông văn
Công văn số 4248/UBND-KT ngày 20/8/2020 của UBND tỉnhV/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vậtLĩnh vực khácCông văn
Công văn số 4236/UBND-KT ngày 20/08/2020 của UBND tỉnhV/v cập nhật hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởCông văn
Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnhVề việc tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre Thi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4197/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chấp thuận chủ trương tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ LáchĐất đai - Nhà ởCông văn
Công văn số 4184/UBND-KT ngày 18/08/2020 của UBND tỉnhV/v chỉ đạo tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025Lĩnh vực khácCông văn
Báo cáo số 347/BC-HĐPH ngày 14/08/2020 của UBND tỉnhV/v hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 06 tháng đầu năm 2020Lĩnh vực khácBáo cáo
Công văn số 4242/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuyển loại rừngLâm NghiệpCông văn
Công văn số 4241/UBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủLĩnh vực khácCông văn
Kề hoạch số 4175/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre 03 năm 2021-2023 (Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường)Môi trườngKế hoạch
Công văn số 4226/UBND-KSTT ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v xây dựng Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Giáo dục và Đào tạoThủ tục hành chínhCông văn
Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v kết luận của Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp về công tác củng cố nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cấp nước sinh hoạt Châu ThànhLĩnh vực khácThông báo
Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích đạt giải Nhất - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bến Tre năm 2020Thi đua - Khen thưởngQuyết định
Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v giao đất cho Trường Chính trị tỉnh Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công Văn số 1288/VPUBND-KT ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng UBND tỉnhV/v tham mưu đề xuất việc xin thuê đất của HTX Vận tải thủy bộ Châu ThànhGiao thông - Vận tảiCông văn
Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt các điểm dừng đón, trả khách tuyến xe buýt số 4 - thành phố Bến Tre đi Khâu Băng, huyện Thạnh PhúGiao thông - Vận tảiQuyết định
Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bến TreThi đua khen thưởngQuyết định
Công văn số 4157/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh V/v tham mưu góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TWLĩnh vực khácCông văn
Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới Mỹ Hoá, thành phố Bến TreĐất đai - Nhà ởQuyết định
Công văn số 4193/UBND-TH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v phê duyệt chủ trương đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ kỹ thuật lồng ghép các mục tiêu và giải pháp của NDC vào Quy hoạch tỉnhNông nghiệpCông văn
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư khai thác cát san lấp khu vực mỏ An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”Môi trườngQuyết định
Công văn số 4186/UBND-KT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ sung Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh 2020Thương mạiCông văn
Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 và từ đầu năm 2020 đến nayLĩnh vực khácBáo cáo
Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v bổ nhiệm Giám định viên pháp y đối với ông Lê Văn ThànhCán bộ, Công chức, Viên chứcQuyết định
Công văn số 4167/UBND-KGVX ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v cho chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả thực hiện Đề án phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em giai đoạn 2013 - 2020Chính sách xã hộiCông văn
Công văn số 4156/UBND-NC ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin và tiếp tục tổ chức thực hiện Luật hiệu quảTư phápCông văn
Công văn số 4145/UBND-KT ngày 14 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v tham mưu việc thống nhất tọa độ, ranh giới, diện tích khu vực biển nơi dự kiến khai thác, sử dụng tài nguyên biểnBiển và Hải đảoCông văn
Công văn số 4117/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện và tham mưu nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IXLĩnh vực khácCông văn
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 17/08/2020 của UBND tỉnhÝ kiến kết luận của ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Nafoods Group đề xuất dự án “chuỗi nông nghiệp công nghệ cao”Lĩnh vực khácThông báo
  
  
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
Tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Ba Tri
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Bình Đại
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Châu Thành
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Chợ Lách
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Giồng Trôm
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Bắc
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Huyện Thạnh Phú
Văn bản đang có hiệu lực
UBND Thành phố Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Công Thương
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Giao thông Vận tải
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nội vụ
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài chính
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Tư pháp
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Xây dựng
Văn bản đang có hiệu lực
Sở Y Tế
Văn bản đang có hiệu lực
VP UBND tỉnh Bến Tre
Văn bản đang có hiệu lực
Công văn về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở1794/UBND-NC4/17/2015Cao Văn Trọng
về việc tăng cường công tác hoà giải tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp xã và hoà giải ở cơ sở
4/17/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2151/KH-UBND5/8/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2015
5/8/2015Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2570/KH-UBND5/28/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, thực hiện quy ước của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
Kế hoạch2597/KH-UBND5/29/2015Cao Văn Trọng
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh
Văn bản đang có hiệu lực
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre