Sign In
{{getLanguage('VanBan_Code', 'Số ký hiệu', 'Code')}} {{getLanguage('VanBan_Public', 'Ban hành', 'Public')}} {{ getLanguage('VanBan_Description', 'Trích yếu', 'Description') }} {{getLanguage('VanBan_DepartmentPublic', 'Cơ quan ban hành', 'Department public')}}
2433/UBND-KGVX 07/05/2021 V/v Cho chủ trương tổ chức giải Bóng chuyền trẻ các câu lạc bộ năm 2021 UBND Tỉnh Bến Tre
188/BC-UBND 07/05/2021 V/v Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các tổ chức pháp chế UBND Tỉnh Bến Tre
1013/QĐ-UBND 07/05/2021 V/v Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy điện gió Bảo Thạnh” UBND Tỉnh Bến Tre
1012/QĐ-UBND 07/05/2021 V/v Quyết định Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030 UBND Tỉnh Bến Tre
707/VPUBND-KT 07/05/2021 V/v xử lý phản ảnh dư luận xã hội theo Báo cáo số 366/BC-MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam VP UBND tỉnh Bến Tre
2440/UBND-KGVX 07/05/2021 V/v triển khai thông báo số 97/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc BCĐ QG phòng chống dịch Covid-19 UBND Tỉnh Bến Tre
2431/UBND-KGVX 07/05/2021 V/v đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR UBND Tỉnh Bến Tre
2422/UBND-KGVX 07/05/2021 V/v triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 UBND Tỉnh Bến Tre
2414/TTr-UBND 06/05/2021 V/v trình HĐND tỉnh đăng ký nội dung trình tại Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX UBND Tỉnh Bến Tre
1011/QĐ-UBND 06/05/2021 V/v tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn và an sinh xã hội tại tỉnh Bến Tre từ năm 2017-2021 cho ông Phạm Nhật Vũ UBND Tỉnh Bến Tre
2411/UBND-KT 06/05/2021 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban ngày 22 tháng 3 năm 2021 UBND Tỉnh Bến Tre
2412/UBND-KSTT 06/05/2021 V/v triển khai Công văn số 47/HĐTV ngày 04/5/2021 của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ UBND Tỉnh Bến Tre
2410/UBND-KT 06/05/2021 V/v thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre
2413/UBND-KT 06/05/2021 V/v triển khai thực hiện xây dựng đề án nâng cao giá trị sản xuất, chế biến muối giai đoạn 2021 - 2030 UBND Tỉnh Bến Tre
2404/UBND-KGVX 06/05/2021 V/v chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 UBND Tỉnh Bến Tre
  
  
  
  
  
  
ApprovedCurrent
  
  
  
  
Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009279-BC-UBND12/15/2009 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
(More Items...)