Sign In
{{getLanguage('VanBan_Code', 'Số ký hiệu', 'Code')}} {{getLanguage('VanBan_Public', 'Ban hành', 'Public')}} {{ getLanguage('VanBan_Description', 'Trích yếu', 'Description') }} {{getLanguage('VanBan_DepartmentPublic', 'Cơ quan ban hành', 'Department public')}}
931/UBND-KT 26/02/2021 V/v tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
387/QĐ-UBND 26/02/2021 V/v tặng Bằng khen thành tích trong hoạt động hỗ trợ, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật thuộc Đề án Bệnh viện vệ tinh chuyên ngành tim mạch chọ can thiệp đối với tỉnh Bến Tre cho 02 cá nhân UBND tỉnh
929/KH-UBND 26/02/2021 V/v Kế hoạch Định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
384/QĐ-UBND 25/02/2021 V/v Quyết định Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thạnh Phú - tỉnh Bến Tre UBND tỉnh
268/VPUBND-KT 25/02/2021 V/v trả lời đề nghị của Công ty CP SX&TM Việt Thành Hưng UBND tỉnh
376/QĐ-UBND 25/02/2021 V/v Quyết định tặng bằng khen thành tích tổng kết năm 2020 thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho Phòng Tổ chức - cán bộ và ông Lê Văn Đức UBND tỉnh
381/QĐ-UBND 25/02/2021 V/v Quyết định tặng bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri cho ông Lê Văn Chí UBND tỉnh
925/UBND-NC 25/02/2021 Về việc yêu cầu góp ý Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 22-KH/TU UBND tỉnh
922/HD-UBND 25/02/2021 Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh
375/QĐ-UBND 25/02/2021 V/v Quyết định khen thưởng tổng kết năm 2020 cho 01 cá nhân thuộc Hội Người cao tuổi tỉnh Bến Tre cho ông Huỳnh Khắc Hiệp UBND tỉnh
382/QĐ-UBND 25/02/2021 V/v Quyết định tặng bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri cho bà Trần Thị Diệu Linh và Gia đình ông Hứu Lưu Lữ UBND tỉnh
371/QĐ-UBND 24/02/2021 V/v Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Tùng Chinh, ấp Tân Điền, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam UBND tỉnh
908/UBND-KT 24/02/2021 V/v phê duyệt chủ trương tạm ngưng hoạt động bến khách ngang sông từ xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm qua xã Thới Lai, huyện Bình Đại UBND tỉnh
890/UBND-KT 24/02/2021 V/v ý kiến về Dự án phát triển đàn bò sữa UBND tỉnh
372/QĐ-UBND 24/02/2021 V/v tặng Bằng khen thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Mỏ Cày Bắc UBND tỉnh
  
  
  
  
  
  
ApprovedCurrent
  
  
  
Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009279-BC-UBND12/15/2009 12:00 AMVăn bản đang có hiệu lựcApproved
(More Items...)