{{ getLanguage('HoiDap_ListQuestion', 'Danh sách', 'List question') }}
{{ getLanguage('HoiDap_Serial', 'STT', 'Serial') }} {{ getLanguage('HoiDap_Title', 'Tiêu đề', 'Title') }} {{ getLanguage('HoiDap_Reptiem', 'Thông tin phản hồi', 'Reptiem') }} {{ getLanguage('HoiDap_SenDate', 'Ngày gửi', 'SendDate') }}
  
  
  
  
  
NoiDungCauHoi
  
NoiDungTraLoi
  
  
  
  
  
  
  
Hồ Thành Ýhothanhy@yahoo.com
Xin chào bạn!
Anh có thể cho tôi biết co phải văn bản: "Quyết định 2324/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về bảng giá ca máy tỉnh Bến Tre" là đã có! Nếu có thì tôi có thể tải về từ đường dẫn nào được ạ!
Câu hỏi mới11/17/2020 3:23 PMPending
  
Võ Văn Quốc Dương09220005698vovanquocduong@gmail.com
giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý về sản phẩm bưởi da xanh có thời hạn sử dụng bao lâu?
Câu hỏi mới11/27/2020 9:27 AMPending