Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan Ban hành
Loại Văn bản
CoQuanCapNhat
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
1138/SVHTTDL-TCPC11/05/2018Phổ biến nội dung công ước quốc tếCông ước quốc tếCông vănSở Văn hóa Thể thao và Du lịch
21/2018/QĐ-UBND 11/05/2018Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
20/2018/QĐ-UBND 11/05/2018Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnhVề vêệc quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên tỉnh Bến Tre lập thành tích xuất sắc ở các giải đấuQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
18/2018/QĐ-UBND 04/05/2018Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế vận hành của Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
17/2018/QĐ-UBND 03/05/2018Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
15/2018/QĐ-UBND24/04/2018Quyết định 15/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến Tre Ban hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
15/2018/QĐ-UBND 24/04/2018Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy định về mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1260/BTTTT-KHTC24/04/2018Công văn ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hìnhVề việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hìnhCông vănBộ Thông tin và Truyền thông
16/2018/QĐ-UBND 24/04/2018Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnhQuy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
02/2018/TT-BTTTT13/04/2018Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"Thông tưBộ Thông tin và Truyền thông
14/2018/QĐ-UBND 13/04/2018Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/4/2018 của UBND tỉnhVề việc quy định về nhân viên khuyến nông xã trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
529/QD-BTTTT11/04/2018Quyết định về việc Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuyết định về việc Công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhBộ Thông tin và Truyền thông
13/2018/QĐ-UBND 09/04/2018Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnhVề việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hànhQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
12/2018/QĐ-UBND 05/04/2018Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
11/2018/QĐ-UBND03/04/2018Quyết định quy định chi tiết việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhán nước đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quy định chi tiết việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhán nước đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
11/2018/QĐ-UBND 03/04/2018Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018 của UBND tỉnhQuy định chi tiết việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
10/2018/QĐ-UBND 30/03/2018Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnhVề việc quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô, xe máy kéo, các loại xe tương tự vận chuyển hàng hóa, hành khách và xe dùng làm phương tiện đi lại cho thương binh và người tàn tật tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
09/2018/QĐ-UBND 30/03/2018Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnhV/v quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnhQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
08/2018/QĐ-UBND 28/03/2018Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnhVề viêc Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng, Phó các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
07/2018/QĐ-UBND 28/03/2018Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnhQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
264/QĐ-STNMT21/03/2018Quyết định Ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trườngQuy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trườngQuyết địnhSở Tài nguyên và Môi trường
06/2018/QĐ-UBND21/03/2018Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
27/2018/ND-CP01/03/2018Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạngNghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạngNghị địnhChính Phủ
213/QĐ-UBND29/01/2018Quyết định 213/QĐ-UBND Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreBan hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
07/2018/TT-BTC24/01/2018Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"Thông tưBộ Tài Chính
13/2018/NĐ-CP23/01/2018Nghị định 13/2018/NĐ-CP của Chính phủQuy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tinNghị địnhChính Phủ
02/2018/TT-BVHTTDL19/01/2018Thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn karatequy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn karateThông tưBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
48/2017/TT-BTTTT29/12/2017Thông tư Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin đi động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đấtThông tư Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin đi động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đấtThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
61/2017/TT-BTNMT22/12/2017Thông tư 61/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tếQuy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tếThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
104/2016/QH1304/06/2016Luật Tiếp cận thông tinLuật Tiếp cận thông tinLuậtQuốc hội
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:ce59859e-cc08-e002-333a-390ea8c89629
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Phiên bản đang chạy thử nghiệm - Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre