Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan Ban hành
Loại Văn bản
CoQuanCapNhat
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
44/2018/QĐ-UBND 26/11/2018Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnhBan hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ tổ chức hoạt động của Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
43/2018/QĐ-UBND 23/11/2018Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
2665/QĐ-SGTVT19/11/2018Kiện toàn Tổ công tác để thống nhất các công việc có liên quan trước khi trình ký hoặc quyết định chỉ định thầu các công trình thuộc nguồn vốn bảo trì công trình giao thông do Sở giao thông vận tải làm chủ đầu tưKiện toàn Tổ công tác để thống nhất các công việc có liên quan trước khi trình ký hoặc quyết định chỉ định thầu các công trình thuộc nguồn vốn bảo trì công trình giao thông do Sở giao thông vận tải làm chủ đầu tưQuyết địnhSở Giao thông Vận tải
2622/QĐ-SGTVT14/11/2018Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Tân Cảng Giao Long)Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Tân Cảng Giao Long)Quyết địnhSở Giao thông Vận tải
42/2018/QĐ-UBND 19/10/2018Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
40/2018/QĐ-UBND 15/10/2018Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnhVề việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
39/2018/QĐ-UBND 01/10/2018Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnhPhân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
38/2018/QĐ-UBND04/09/2018Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreVề việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
38/2018/QĐ-UBND 04/09/2018Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnhVề việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
37/2018/QĐ-UBND 04/09/2018Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
113/2018/NĐ-CP31/08/2018Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chếNghị địnhChính Phủ
36/2018/QĐ-UBND 17/08/2018Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1360/QĐ-BTTTT16/08/2018Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đươc chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính đươc chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thôngQuyết địnhBan Chấp hành Trung ương
03/2018/TT-BTNMT14/08/2018Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngSửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
35/2018/QĐ-UBND 03/08/2018Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnhBan hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
34/2018/QĐ-UBND30/07/2018Quyết định 34/2018/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến TreVề việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
34/2018/QĐ-UBND 30/07/2018Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnhVề việc ban hành đơn giá dịch vụ đo đạc trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
33/2018/QĐ-UBND 25/07/2018Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
32/2018/QĐ-UBND 25/07/2018Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
31/2018/QĐ-UBND 25/07/2018Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế hoạt động của hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
30/2018/QĐ-UBND 23/07/2018Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnhVề việc quy định tiêu chí, thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
29/2018/QĐ-UBND 20/07/2018Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnhVề việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1324/QĐ-SGTVT25/06/2018Công bố tải trọng, khổ giới hạn trên các tuyến đường tỉnh, huyện do Sở Giao thông vận tải quản lýCông bố tải trọng, khổ giới hạn trên các tuyến đường tỉnh, huyện do Sở Giao thông vận tải quản lýQuyết địnhSở Giao thông Vận tải
28/2018/QĐ-UBND 25/06/2018Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnhQuy định mức hỗ trợ bố trí, ổn định dân cư tại các vùng sạt lở bờ sông, sạt lở bờ biển, sạt lở kênh rạch, sụt lún đất, lốc xoáy, xâm nhâp mặn nước biển dâng, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
854/QĐ-BTTTT04/06/2018Quyết định về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc giaQuyết định về việc điều chỉnh Mã bưu chính quốc giaQuyết địnhBộ Thông tin và Truyền thông
26/2018/QĐ-UBND 04/06/2018Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnhQuy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị chuyên dùng trang thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1749/QĐ-BVHTTDL27/04/2018Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộngBan hành bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao tại các khu dân cư, nơi công cộngQuyết địnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/2018/TT-BTTTT13/04/2018Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"Thông tưBộ Thông tin và Truyền thông
1066/QĐ-BVHTTDL28/03/2018Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịchBan hành bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịchQuyết địnhBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
22-CTr/TU20/07/2017Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọnVăn bản khácTỉnh ủy
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:097aaa9e-1cf8-e002-23ee-b18a030d2495
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Phiên bản đang chạy thử nghiệm - Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre