Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan Ban hành
Loại Văn bản
CoQuanCapNhat
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
121/QĐ-SGTVT 16/01/2018Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô (Cty TNHH MTV Lê Hoàng Đô)Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô (Cty TNHH MTV Lê Hoàng Đô)Quyết địnhSở Giao thông Vận tải
42/2017/TT-BTTTT 29/12/2017Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bảnThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bảnThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
494/BC-UBND29/12/2017BC Kết quả triển khai thực hiện CTHĐ số 41-Ctr/TU ngày 06/8/2015 của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạngBC Kết quả triển khai thực hiện CTHĐ số 41-Ctr/TU ngày 06/8/2015 của ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, trong năm 2017Báo cáoUBND Tỉnh Bến Tre
72/2017/QĐ-UBND 28/12/2017Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnhVề việc quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động, Đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
71/2017/QĐ-UBND 28/12/2017Quyết định số 71/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnhVề việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
67/2017/QĐ-UBND 26/12/2017Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnhVề việc bãi bỏ Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND ngày 24/4/2007 của UBND tỉnh Bến Tre về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
68/2017/QĐ-UBND 26/12/2017Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnhQuy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh, Phó Chánh Thanh tra các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
69/2017/QĐ-UBND 26/12/2017Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnhQuy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
2392/QĐ-BTTTT25/12/2017Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyệnQuyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử cấp xã và cấp huyệnQuyết địnhBộ Thông tin và Truyền thông
63/2017/TT-BTNMT22/12/2017Thông tư số 63/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000Quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000Thông tưBộ tài nguyên và Môi trường
66/2017/QĐ-UBND 20/12/2017Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnhVề việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
41/2017/TT-BTTTT19/12/2017Thông tư số 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcQuy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nướcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
39/2017/TT-BTTTT15/12/2017Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướcBan hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nướcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
65/2017/QĐ-UBND 14/12/2017Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
64/2017/QĐ-UBND 04/12/2017Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnhQuy định về các bệnh động vật trên cạn phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc-xin trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
63/2017/QĐ-UBND24/11/2017Quyết định Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng VHTT thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở VHTTDL; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng VHTT thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
63/2017/QĐ-UBND 24/11/2017Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnhQuy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
62/2017/QĐ-UBND 24/11/2017Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnhQuy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
61/2017/QĐ-UBND 24/11/2017Quyết định số 61/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnhQuy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
31/2017/TT-BTTTT15/11/2017Thông tư Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tinThông tư Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tinThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
31/2017/TT-BTTTT15/11/2017Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tinQuy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tinThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
40/2017/TT-BTNMT23/10/2017Thông tư 40/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nướcThông tư Quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nướcThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
37/2017/TT-BTNMT06/10/2017Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nướcBan hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nướcThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
51/2017/QĐ-UBND 04/10/2017Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnhQuy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
50/2017/QĐ-UBND 02/10/2017Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnhQuy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
32/2017/TT-BTNMT29/09/2017Thông tư 32/2017/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy vănThông tư Quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy vănThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
21/2017/QĐ-UBND30/03/2017Quyết định ban hành Quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định ban hành Quy định phân vùng môi trường các nguồn nước tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
18/2017/QĐ-UBND28/03/2017Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong hỗ trợ hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
02/2017/QĐ-UBND06/01/2017Quyết định ban hành Quy định Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tình Bến TreQuyết định ban hành Quy định Quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tình Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
01/2017/QD-UBND06/01/2017Quyết định về việc ban hành giá địch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết định về việc ban hành giá địch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:7149419e-fcb3-e002-333a-3b2f2a3e092f
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Phiên bản đang chạy thử nghiệm - Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre