Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan Ban hành
Loại Văn bản
CoQuanCapNhat
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
14/2019/QĐ-UBND19/03/2019Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 của UBND tỉnhV/v bãi bỏ Điều 7 của quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo QĐ 42/2017/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
13/2019/QĐ-UBND19/03/2019Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 của UBND tỉnhV/v ban hành danh mục và trách nhiệm phối hợp trong việc mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
12/2019/QĐ-UBND 15/03/2019Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/03/2019 của UBND tỉnhVề việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
10/2019/QĐ-UBND01/03/2019Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 của UBND tỉnhVề việc quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
09/2019/QĐ-UBND 31/01/2019Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
08/2019/QĐ-UBND 23/01/2019Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy chế Quản lý và Sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
07/2019/QĐ-UBND 21/01/2019Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnhQuy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019Quyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
06/2019/QĐ-UBND 21/01/2019Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
05/2019/QĐ-UBND 21/01/2019Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
04/2019/QĐ-UBND 14/01/2019Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnhSửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
03/2019/QĐ-UBND 11/01/2019Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin và duy trì hoạt đông Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
02/2019/QĐ-UBND 04/01/2019Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của UBND tỉnhVề việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
01/2019/QĐ-UBND 03/01/2019Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với nghười nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
47/2018/QĐ-UBND 28/12/2018Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
1847/QĐ-TTg27/12/2018Quyết định Về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụPhê duyệt Đề án Văn hóa công vụQuyết địnhChính Phủ
46/2018/QĐ-UBND 19/12/2018Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnhVề việc Quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
45/2018/QĐ-UBND 19/12/2018Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnhQuy định đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
44/2018/QĐ-UBND 26/11/2018Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnhBan hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạ tổ chức hoạt động của Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
43/2018/QĐ-UBND 23/11/2018Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnhVề việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
2665/QĐ-SGTVT19/11/2018Kiện toàn Tổ công tác để thống nhất các công việc có liên quan trước khi trình ký hoặc quyết định chỉ định thầu các công trình thuộc nguồn vốn bảo trì công trình giao thông do Sở giao thông vận tải làm chủ đầu tưKiện toàn Tổ công tác để thống nhất các công việc có liên quan trước khi trình ký hoặc quyết định chỉ định thầu các công trình thuộc nguồn vốn bảo trì công trình giao thông do Sở giao thông vận tải làm chủ đầu tưQuyết địnhSở Giao thông Vận tải
2622/QĐ-SGTVT14/11/2018Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Tân Cảng Giao Long)Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (Tân Cảng Giao Long)Quyết địnhSở Giao thông Vận tải
42/2018/QĐ-UBND 19/10/2018Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy định về quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
40/2018/QĐ-UBND 15/10/2018Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnhVề việc quy định góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
39/2018/QĐ-UBND 01/10/2018Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnhPhân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
38/2018/QĐ-UBND04/09/2018Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreVề việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
38/2018/QĐ-UBND 04/09/2018Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnhVề việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
37/2018/QĐ-UBND 04/09/2018Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
03/2018/TT-BTNMT14/08/2018Thông tư 03/2018/TT-BTNMT Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngSửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trườngThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
121/QĐ-SGTVT 16/01/2018Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô (Cty TNHH MTV Lê Hoàng Đô)Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô (Cty TNHH MTV Lê Hoàng Đô)Quyết địnhSở Giao thông Vận tải
22-CTr/TU20/07/2017Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọnVăn bản khácTỉnh ủy
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:3fd3cb9e-4c2b-e002-9925-f25447543f4e
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Phiên bản đang chạy thử nghiệm - Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre