Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksVăn bản Quy phạm Pháp luật

csdl-quoc-gia-ve-vbpl.jpg
Văn bản Quy phạm Pháp Luật
Nhập tên Văn bản Quy phạm Pháp luật hoặc từ khóa vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
Cơ quan Ban hành
Loại Văn bản
CoQuanCapNhat
Số ký hiệuNgày ban hànhTên văn bảnTrích yếuLoại văn bảnCơ quan Ban hành
54/2017/QĐ-UBND 19/10/2017Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnhVề việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
53/2017/QĐ-UBND 19/10/2017Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành dược thuộc diện đào tạo thao địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
4573/KH-UBND09/10/2017Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủythực hiện chương trình hành động số 22 của Tỉnh ủyKế hoạchUBND Tỉnh Bến Tre
103/NQ-CP06/10/2017Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08Nghị quyếtChính Phủ
52/2017/QĐ-UBND 04/10/2017Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
48/2017/QĐ-UBND 02/10/2017Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnhQuy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng và Trưởng , Phó Trưởng Phòng Quản lý Đô thị thuộc Ủy ban nhân dân thành phốQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
46/2017/QĐ-UBND 28/09/2017Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
47/2017/QĐ-UBND 28/09/2017Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnhVề việc quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
09/2017/QH1425/09/2017Luật Du lịch sửa đổi, bổ sung năm 2017Luật Du lịchLuậtQuốc hội
45/2017/QĐ-UBND 21/09/2017Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
20/2017/TT-BTTTT12/09/2017Thông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốcThông tư Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốcThông tưBộ Thông tin và Truyền thông
18/2017/TT-BTTTT11/09/2017Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng"Thông tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng"Báo cáoBộ Thông tin và Truyền thông
44/2017/QĐ-UBND 11/09/2017Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
43/2017/QĐ-UBND 08/09/2017Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bến TreBáo cáoUBND Tỉnh Bến Tre
43/2017/QĐ-UBND 08/09/2017Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy chế phối hợp thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
42/2017/QĐ-UBND 06/09/2017Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
101/2017/NĐ-CP01/09/2017Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính PhủVề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chứcNghị địnhChính Phủ
41/2017/QĐ-UBND 30/08/2017Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnhVề việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tình Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
2549/CB-SYT30/08/2017Công bố số 2549/CB-SYT ngày 30/8/2017 của Sở Y tế Bế TreCơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻCông báoSở Y Tế
1833/QĐ-UBND14/08/2017Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 Ban hành Bộ Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dạng đơn lẻQuyết định Ban hành Bộ Đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dạng đơn lẻQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
710/QĐ-SYT10/08/2017Quyết định Số 710/QĐ-SYT ngày 10/8/2017 của Sở Y tế Bến TreVề việc Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcQuyết địnhSở Y Tế
709/QĐ-SYT10/08/2017Quyết định số 709/QĐ-SYT ngày 10/8/2017 của Sở Y tếVề việc cấp chứng chỉ hành nghề dượcBáo cáoBan Chấp hành Trung ương
680/QĐ-SYT31/07/2017Quyết định số 680/QĐ-SYT ngày 31/7/2017 của Sở Y tếVề việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dượcQuyết địnhSở Y Tế
40/2017/QĐ-UBND 25/07/2017Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnhVề việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
22-CTr/TU20/07/2017Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọnVăn bản khácTỉnh ủy
39/2017/QĐ-UBND 19/07/2017Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnhQuy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
37/2017/QĐ-UBND 18/07/2017Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnhBan hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến TreQuyết địnhUBND Tỉnh Bến Tre
09/2017/TT-BTTTT23/06/2017Thông tư Quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, bào hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm Thông tư Quy định tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, bào hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm Thông tưBộ Thông tin và Truyền thông
05/2017/TT-BTNMT25/04/2017Thông tư 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiQuy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đaiThông tưBộ tài nguyên và Môi trường
18/CT-TTg04/09/2013Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịchTăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịchChỉ thịChính Phủ
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:60d1259e-bc73-e002-9925-f3b764d87665
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre​
Giấy phép số 186/GP-BC do Cục báo chí cấp ngày 04 tháng 5 năm 2004
Phiên bản đang chạy thử nghiệm - Mọi góp ý xin liên hệ Trung tâm Thông tin điện tử​ Bến Tre | ​ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng ​Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre